АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
10/05/2016СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

 

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

РЕЗУЛТАТИ ЛЕЧЕЊА КОМПЛЕКСНИХ ПРЕЛОМА АЦЕТАБУЛУМА

Предавање је акредитовано (А-1-919/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


13/05/2016РЕУМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

 

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ПРИМЕНА ОРТОЗА У РЕУМАТОЛОГИЈИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЗАПАЉЕНСКЕ РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ  (РА)

Програм континуиране едукације је акредитован од стране Здравственог савета Србије под бројем А-1-915/16 (3 бода предавач и 2 бода слушаоци).

Детаљније…


20/05/2016 - 21/05/2016СЕКЦИЈA ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 

XIII ВОЈВОЂАНСКИ ДАНИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ, Сремска Митровица

  1. „РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ“ / А-1-964/16
  2. “ТЕРАПИЈА БОЛА У АМБУЛАНТИ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ“ / А-1-963/16

Скуп је акредитован код Здравственог савета Србије у јануарском року 2016. године и слушаоцима доноси 5 бодова. 

Детаљније…


20/05/2016ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА

 

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I Промоција Монографије – Атласа: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ
II
СТРУЧНИ ДЕО – НОВИ ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПИЈСКИ ТРЕНДОВИ У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Састанак је акредитован за лекаре, фармацеуте и биохемичаре код Здравственог савета Србије (А-1-950/16) чијом одлуком је додељено 3 бода за предаваче, а 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


21/05/2016 - 22/05/2016СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

 

СЕДМИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

Акредитација број: Б-814/15-II 
Акредитовано за:  лекаре, стоматологе, фармацеуте, медицинске сестре, зубне техничаре, стоматолошке сестре

РОК ЗА ПРИЈЕМ РЕЗИМЕА ЈЕ 10. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

Детаљније…


28/05/2016КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА

 

ДОМАЋИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Сремска Каменица

САВРЕМЕНЕ ПРЕОПЕРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ЗБРИЊАВАЊУ КАРДИОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА КОД НЕКАРДИОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

Курс је акредитован под бројем А-1-961/16 (12 бодова за предаваче и 6 бодова за слушаоце).

Детаљније…