АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
27/05/2015СЕКЦИЈA ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ

САСТАНАК, Нови Сад

Квантиферонски тест у дијагностици туберкулозне инфекције

Састанак је у поступку  акредитације код Здравственог савета Србије и носи 2 поена за слушаоце.

Детаљније…


28/05/2015ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУЧНИ САСТАНАК, Кикинда

Психијатријске секције и Секције за болести зависности

БУПРЕНОРФИН И МЕТАДОН У ТРЕТМАНУ ЗАВИСНОСТИ – СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗАВИСНИКА

Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Србије (А-1-1006/15) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


09/06/2015СЕКЦИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

СКРИНИНГ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ БУБРЕГА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У МЕДИЦИНСКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА

Састанак је акредитован и носи 2 бода.

Детаљније…