АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
24/05/2017АКТИВ ЗА ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ И ТЕРАПИЈУ У ПЕДИЈАТРИЈИ

САСТАНАК, Нови Сад

3 ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Састанак је у процесу акредитације.

Детаљније…


24/05/2017ОДБОР ЗА КМЕ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У НЕУРОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ ПОРЕМЕЋАЈА КРЕТАЊА

Састанак је акредитован за лекаре и носи 2 бода за слушаоце (А-1-921/2017).

Детаљније…


25/05/2017ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Вршац

1. ПРИМЕНА ФИЗИЧКОГ СПУТАВАЊА И ИЗОЛАЦИЈЕ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ЛЕЧЕЊУ У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ УСТАНОВИ (А-1-611/17)

2. КОДЕКС МЕДИЦИНСКЕ ЕТИКЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (А-1-612/17)

Детаљније…


01/06/2017СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ЛИМФЕДЕМ – ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА И САВРЕМЕНИ ТЕРАПИЈСКИ ПОСТУПАК

Састанак је акредитован (А-1-2903/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


02/06/2017 - 03/06/2017НЕУРОЛОШКА СЕКЦИЈА

ДВОДНЕВНИ СТРУЧНИ СКУП, Сремски Карловци

ИСХЕМИЈСКИ МОЖДАНИ УДАР

Пријава учешћа ОБАВЕЗНА до 31. марта

Детаљније…


02/06/2017СЕКЦИЈА ЗА ПСИХОТЕРАПИЈУ

САСТАНАК, Нови Сад

КОНЦЕПТ „ДРАМСКОГ ТРОУГЛА“ У ПСИХОТЕРАПИЈИ

Састанак је акредитован за лекаре код Здравственог савета Србије (А-1-2911/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


06/06/2017СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ФУНКЦИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЛЕЧЕЊА ПРЕЛОМА ТЕЛА БУТНЕ КОСТИ ИНТРАМЕДУЛАРНОМ ОСТЕОСИНТЕЗОМ

Предавање је акредитовано (А-1-930/17) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…