АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
24/11/2017КАРДИОЛОШКА И СЕКСОЛОШКА СЕКЦИЈА

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

УТИЦАЈ СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ

Симпозијум је акредитован (А-1-1715/17) за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


27/11/2017СЕКЦИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ

КУРС, Нови Сад

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Курс је акредитован и носи 4 бода.

Детаљније…


01/12/2017СЕКЦИЈА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II МЕСТО ОЗРАЧЕНИХ ДЕРИВАТА КРВИ У КЛИНИЧКОЈ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем A-1-1707/2017 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


05/12/2017СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ТРАНСОСЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА АПАРАТОМ ПО ИЛИЗАРОВУ У ТЕРТМАНУ ПЛАТОТИБИЈАЛНИХ И ПИЛОН ПРЕЛОМА ПОТКОЛЕНИЦЕ

Предавање је акредитовано (А-1-923/17) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


07/12/2017СЕКЦИЈА ЗА РАДИОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ЧЕТИРИ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије, број додељењих бодова за учеснике је 2.

Детаљније…


11/12/2017ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

ЛИТИЈУМ У ПСИХИЈАТРИЈИ

Симпозијум је акредитован (А-1-1716/17) и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…