АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
22/02/2017СЕКЦИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ПОЛОЖАЈ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ И ПРИМЕНЕ ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ У ПЕРСОНАЛИЗОВАНОЈ ТЕРАПИЈИ И КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ У СРБИЈИ

Састанак је акредитован и носи 2 бода.

Детаљније…


13/05/2017 - 14/05/2017СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

ОСМИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

Карактер научно-стручног скупа је мултидисциплинарни

Акредитација: В-971/16-II; А-1-2892/16

Детаљније…