АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
19/04/2019СЕКСОЛОШКА СЕКЦИЈА, УРОЛОШКА СЕКЦИЈА, ГЕРИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА И ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ

Симпозијум је акредитован (А-1-780/19) за лекаре, стоматологе, фармацеуте и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


09/05/2019СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Кањижа

– ТРАДИЦИЈА БАЛНЕОТЕРАПИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
(Предавање је акредитовано (А-1-1785/18) и носи 2 бода за слушаоце)

ХИПЕРБАРИЧНА ОКСИГЕНАЦИЈА И НОВИ ТРЕНДОВИ У БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈИ

Детаљније…


17/05/2019 - 18/05/2019СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Бачка Паланка

XVI ВОЈВОЂАНСКИ ДАНИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Четири Стручна састанка прве категорије, акредитована код Здравственог савета Србије, од којих сваки слушаоцима доноси 2 бода.

Детаљније…


25/05/2019 - 26/05/2019СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

Нови Сад

ЈУБИЛАРНИ 10. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

Акредитација: В-1247/18-II

Детаљније…