АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
18/02/2019СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА  И СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II КОМПЛИКАЦИЈЕ ХЕМИОТЕРАПИЈЕ, ХИТНА СТАЊА У ОНКОЛОГИЈИ И УЛОГА ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Програм је акредитован за лекаре, биохемичаре и стоматологе (А-1-1733/18).

Детаљније…


20/02/2019СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊA СКУПШТИНA, Нови Сад

I ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНОГ БОЛА
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Због ограниченог броја места ОБАВЕЗНА је пријава.

Детаљније…


20/02/2019СЕКЦИЈA ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊA СКУПШТИНA, Нови Сад

I AЛEРГИJСКE РEAКЦИJE НA ЛOКAЛНE AНEСTETИКE У СTOMATOЛOШКOJ ПРAКСИ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


25/02/2019КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА

ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА И СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ

Симпозијум је акредитован под бројем А-1-1098/18.

Детаљније…


25/05/2019 - 26/05/2019СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

Нови Сад

ЈУБИЛАРНИ 10. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

Акредитација: В-1247/18-II

Детаљније…