АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
25/10/2017СЕКЦИЈА ЗА ПСИХОТЕРАПИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

КЛИНИЧКА ПРАКСА ДЕЧЈЕГ ПСИХОТЕРАПЕУТА

Састанак је акредитован за лекаре код Здравственог савета Србије (А-1-2910/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


26/10/2017РЕУМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЈА ОСТЕОАРТРИТИСА

Програм континуиране едукације је акредитован од стране Здравственог савета Србије под бројем А1-1072/17 (3 бода предавач и 2 бода слушаоци).

Детаљније…


26/10/2017УМЕТНИЧКА СЕКЦИЈА

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЛЕКАРА УМЕТНИКА, Нови Сад

XXVI АНАЛЕ MEDICI PRO ARTE

Радови се достављају дана 25.10.2017. године

Детаљније…


27/10/2017ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

О ПОРЕМЕЋАЈИМА СПАВАЊА (А-1-1694/17)

Детаљније…


27/10/2017СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

НОВИНЕ У РАДУ СВИХ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1704/17).

Детаљније…


07/11/2017СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ОСТЕОСИНТЕЗА ДУГЕ КОСТИ ИНТРАМЕДУЛАРНИМ КЛИНОМ

Предавање је акредитовано (А-1-929/17) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


14/11/2017СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I ПОВРЕДЕ ФЛЕКСОРНОГ АПАРАТА ШАКЕ – ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован (А-1-2905/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…