AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
24/05/2017AKTIV ZA INTENZIVNU NEGU I TERAPIJU U PEDIJATRIJI

SASTANAK, Novi Sad

3 TAČKE DNEVNOG REDA

Sastanak je u procesu akreditacije.

Detaljnije…


24/05/2017ODBOR ZA KME

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

SAVREMENI PRISTUPI U NEUROLOŠKOJ DIJAGNOSTICI I TERAPIJI POREMEĆAJA KRETANJA

Sastanak je akreditovan za lekare i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-921/2017).

Detaljnije…


25/05/2017PSIHIJATRIJSKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK, Vršac

1. PRIMENA FIZIČKOG SPUTAVANJA I IZOLACIJE LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA KOJA SE NALAZE NA LEČENJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI (A-1-611/17)

2. KODEKS MEDICINSKE ETIKE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI (A-1-612/17)

Detaljnije…


01/06/2017SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

LIMFEDEM – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I SAVREMENI TERAPIJSKI POSTUPAK

Sastanak je akreditovan (A-1-2903/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


02/06/2017 - 03/06/2017NEUROLOŠKA SEKCIJA

DVODNEVNI STRUČNI SKUP, Sremski Karlovci

ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR

Prijava učešća OBAVEZNA do 31. marta

Detaljnije…


02/06/2017SEKCIJA ZA PSIHOTERAPIJU

SASTANAK, Novi Sad

KONCEPT „DRAMSKOG TROUGLA“ U PSIHOTERAPIJI

Sastanak je akreditovan za lekare kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-2911/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


06/06/2017SEKCIJA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

FUNKCIONALNI REZULTATI LEČENJA PRELOMA TELA BUTNE KOSTI INTRAMEDULARNOM OSTEOSINTEZOM

Predavanje je akreditovano (A-1-930/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…