AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
30/03/2017REUMATOLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ULOGA RADIONUKLIDNOG IMIDŽINGA U REUMATOLOGIJI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem  A-1-944/17  (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


31/03/2017NEUROLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ULOGA NEUROLOGA U DOKAZIVANJU MOŽDANE SMRTI

(A-1-938/17)

Detaljnije…


04/04/2017SEKCIJA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ZADNJA ARTROSKOPIJA SKOČNOG ZGLOBA

Predavanje je akreditovano (A-1-927/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


13/05/2017 - 14/05/2017STOMATOLOŠKA SEKCIJA

OSMI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE, Novi Sad

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni

Akreditacija: V-971/16-II; A-1-2892/16

Detaljnije…


02/06/2017 - 03/06/2017NEUROLOŠKA SEKCIJA

DVODNEVNI STRUČNI SKUP, Sremski Karlovci

ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR

Prijava učešća OBAVEZNA do 31. marta

Detaljnije…