AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
14/12/2018SEKCIJA ZA HEMATOLOGIJU I TRANSFUZIOLOGIJU

STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD BOLESNIKA SA MALIGNIM HEMOPATIJAMA

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1707/2017 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


17/12/2018SEKCIJA ZA SOCIJALNU MEDICINU

STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I MEDITERANSKA ISHRANA I AKUTNI KORONARNI SINDROM
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Akreditovano kao stručni sastanak 1. kategorije odlukom: 153-02-1963/2018-01 od 22.06.2018. godine. Akreditacioni broj: A-1-1304/18

Detaljnije…


18/12/2018REUMATOLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II UTICAJ PRIMENE REUMATOLOŠKE TERAPIJE NA POREMEĆAJ FUNKCIJE JETRE

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2478/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


21/12/2018DERMATOVENEROLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I ALERGIJSKA OBOLJENJA KOŽE – OD PRVOG DERMATOLOŠKOG PREGLEDA DO ALERGOLOŠKOG KABINETA
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan: A-1-2479/18 za lekare i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…