AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
18/10/2017SEKCIJA ZA TRADICIONALNU MEDICINU

STRUČNI SASTANAK I RADIONICA, Novi Sad

1. OSNOVE KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE I NJENA PRIMENA DANAS U SVETU

2. PRIMENA MEDICINSKOG QI GONGA – VEŽBANJE KAO PREVENCIJA

3. RADIONICA QI GONGA – “ŽIVITE SVOJU JESEN PUNIM PLUĆIMA”

Sastanci su akreditovani za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstveni tehničare nose 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


19/10/2017SEKCIJA OPŠTE MEDICINE

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KAKO NAPISATI STRUČNI I NAUČNI RAD

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Detaljnije…


25/10/2017SEKCIJA ZA PSIHOTERAPIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KLINIČKA PRAKSA DEČJEG PSIHOTERAPEUTA

Sastanak je akreditovan za lekare kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-2910/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


26/10/2017REUMATOLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA OSTEOARTRITISA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A1-1072/17 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


26/10/2017UMETNIČKA SEKCIJA

IZLOŽBA RADOVA LEKARA UMETNIKA, Novi Sad

XXVI ANALE MEDICI PRO ARTE

Radovi se dostavljaju dana 25.10.2017. godine

Detaljnije…


27/10/2017PSIHIJATRIJSKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

O POREMEĆAJIMA SPAVANJA (A-1-1694/17)

Detaljnije…


27/10/2017SEKCIJA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU TERAPIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

NOVINE U RADU SVIH INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-1704/17).

Detaljnije…


14/11/2017SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I POVREDE FLEKSORNOG APARATA ŠAKE – TERAPIJSKI PRISTUPI
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-2905/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…