AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
19/04/2018SEKCIJA ZA RADIOLOGIJU

SASTANAK, Zrenjanin

3 TAČKE DNEVNOG REDA

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


20/04/2018SEKCIJA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU TERAPIJU

SIMPOZIJUM, Novi Sad

8th ANNUAL SCHOOL OF OBSTETRIC ANESTHESIA (A-1-1091/18)

Predavači 9 bodova, slušaoci 5 bodova.

Detaljnije…


20/04/2018DLV-SLD, SLD i ORL Klinika KC Vojvodine

SIMPOZIJUM, Novi Sad

Rinitisi i ostala patologija nosa i paranazalnih šupljinaa

Simpozijum je akreditovan pred nacionalnim savetom za kontinuiranu edukaciju pod brojem A-1-1097/18 sa 8 bodova za predavače i 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


20/04/2018SEKSOLOŠKA, UROLOŠKA I NEUROLOŠKA SEKCIJA

NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

KLINIČKI ASPEKTI SEKSUALNIH DISFUNKCIJA

Simpozijum je akreditovan (A-1-1096/18) za lekare, stomatologe, farmaceute i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike.

Detaljnije…


21/04/2018DLV-SLD

DOBROTVORNA UMETNIČKA MANIFESTACIJA, Novi Sad

UMETNOST KULTURA HUMANOST „MEDICI PRO ARTE“

Ova manifestacija organizovana je i kao pomoć Domu za omladinu sa posebnim potrebama u Veterniku.

Detaljnije…


25/04/2018SEKCIJA ZA TRADICIONALNU MEDICINU

STRUČNI SASTANAK, Beograd

HOMEOPATIJA KAO MEDICINSKI SISTEM

Sastanak je akreditovan (A-1-1035/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare/medicinske sestre nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


26/04/2018SEKCIJA ZA SOCIJALNU MEDICINU

SASTANAK, Novi Sad

4 tačke dnevnog reda

Akreditovani domaći kurs I kategorije, A-1-2537/17

Detaljnije…


18/05/2018 - 19/05/2018SEKCIJA OPŠTE MEDICINE

XIV VOJVOĐANSKI DANI OPŠTE MEDICINE, Vrbas

ČETIRI STRUČNA SASTANKA PRVE KATEGORIJE

Akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije na konkursu u januarskom roku 2018. i slušaocima donose 2 boda.

Detaljnije…


19/05/2018 - 20/05/2018STOMATOLOŠKA SEKCIJA

MEĐUNARODNI KONGRES, Novi Sad

9. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE (V-1125/17-II)

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Detaljnije…