AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
19/04/2019SEKSOLOŠKA SEKCIJA, UROLOŠKA SEKCIJA, GERIJATRIJSKA SEKCIJA I PSIHIJATRIJSKA SEKCIJA

NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

SEKSUALNE DISFUNKCIJE

Simpozijum je akreditovan (A-1-780/19) za lekare, stomatologe, farmaceute i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike.

Detaljnije…


09/05/2019SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

STRUČNI SASTANAK, Kanjiža

– TRADICIJA BALNEOTERAPIJE U VOJVODINI
(Predavanje je akreditovano (A-1-1785/18) i nosi 2 boda za slušaoce)

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA I NOVI TRENDOVI U BALNEOKLIMATOLOGIJI

Detaljnije…


17/05/2019 - 18/05/2019SEKCIJA OPŠTE MEDICINE

Bačka Palanka

XVI VOJVOĐANSKI DANI OPŠTE MEDICINE

Četiri Stručna sastanka prve kategorije, akreditovana kod Zdravstvenog saveta Srbije, od kojih svaki slušaocima donosi 2 boda.

Detaljnije…


25/05/2019 - 26/05/2019STOMATOLOŠKA SEKCIJA

Novi Sad

JUBILARNI 10. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

Akreditacija: V-1247/18-II

Detaljnije…