AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
09/05/2017SEKCIJA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU

STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

AVASKULARNA NEKROZA KUKA

Predavanje je akreditovano (A-1-928/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


13/05/2017 - 14/05/2017STOMATOLOŠKA SEKCIJA

OSMI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE, Novi Sad

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni

Akreditacija: V-971/16-II; A-1-2892/16

Detaljnije…


19/05/2017 - 20/05/2017SEKCIJA OPŠTE MEDICINE

ČETIRI STRUČNA SASTANKA, Kikinda

Dijagnostika i lečenje primarnih glavobolja
Pristup pacijentu sa glavoboljom u opštoj medicini
Prevencija dijabetesne nefropatije
Značaj ranog otkrivanja bubrežne disfunkcije i rizika za razvoj hronične bubrežne slabosti

Broj mesta je ograničen na 300, pa je neophodno da se zainteresovani blagovremeno prijave Stričnoj službi DLV.

Detaljnije…


02/06/2017 - 03/06/2017NEUROLOŠKA SEKCIJA

DVODNEVNI STRUČNI SKUP, Sremski Karlovci

ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR

Prijava učešća OBAVEZNA do 31. marta

Detaljnije…