Чланарина за 2017. годину

На Годишњој скупштини Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва која је одржана 1.3.2017. године у Новом Саду једногласно је донета

 

О Д Л У К А
Да износ годишње чланарине за 2017. годину буде 3.600,00 динара.

 

Чланарина се може уплаћивати у 2 рате, и то први део до маја, а други део до октобра месеца 2017. године, лично или путем обуставе од зарада запослених у здравственим установама, уз достављање списка Стручној служби ДЛВ-СЛД.

 

Чланарине уплатити на жиро рачун 340-1862-67

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ОДЛУКУ О ЧЛАНАРИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ