СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

Датум/Време
05/12/2017
18:00


Поштоване колеге,

Позивамо Вас на Стручни састанак Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД који ће одржати у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију КЦ Војводине. Састанак ће се одржати у уторак, 5. децембра 2017. године с почетком у 18 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

1. ТРАНСОСЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА АПАРАТОМ ПО ИЛИЗАРОВУ У ТЕРТМАНУ ПЛАТОТИБИЈАЛНИХ И ПИЛОН ПРЕЛОМА ПОТКОЛЕНИЦЕ
Др Ивица Лалић, КЦВ – Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано (А-1-923/17) и носи 2 бода за слушаоце.

С поштовањем,

Председник
Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД
Проф. др МИЛАН СТАНКОВИЋ