СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
21/12/2017
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 21.12.2017. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

I СТРУЧНИ ДЕО:
1. „Мултидимензионални приступ у процени стања оралног здравља одраслог становништва“ – предавачи: доц. др Душан Чанковић и асист. др сци. мед. Соња Чанковић (2 бода за учеснике), акредитациони број А-1-1269/17 у Збирној табели Лекарске коморе Србије.

2. „Предиктори гојазности код одраслог становништва Војводине“ – предавачи: асист. др сци. мед. Ивана Радић и доц. др Сања Хархаји, акредитациони број А-1-1268/17 у Збирној табели Лекарске коморе Србије.

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА:
1. Извештај о раду за 2017. годину
2. Финансијски извештај за 2017. и план рада за 2018. годину
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Разно

Стручни састанци су акредитовани су од стране Здравственог савета Србије одлуком број 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. године као стручни састанци 1. категорије са 3 бода за предаваче и 2 бода за учеснике, а намењени су лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима и медицинским сестрама и здравственим техничарима.

С поштовањем,
Председница Секције за социјалну медицину Проф. др Светлана Квргић