СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
13/05/2017 - 14/05/2017
08:00


8KONGRES

DLV

 

 

 

 

 

ОСМИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

13. и 14. мај 2017. године, Нови Сад, Зграда НИС-а, Народног фронта 12
Акредитација: В-971/16-II; А-1-2892/16

за:  лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, зубне техничаре и стоматолошке сестре.
15 бодова предавања по позиву,
13 бодова усмена презентација,
11 бодова постер презентација
10 бодова пасивно учешће.
Стручни део Конгреса одвијаће се путем предавања по позиву, усмених и постер презентација. Карактер научно-стручног скупа је мултидисциплинарни. Учесници добијају сертификате за учешће (континуирана  едукација), усмену и постер презентацију радова, а сажеци одбрањених радова биће штампани у Зборницима радова међународног  конгреса
–    Котизација за учешће на Конгресу:

до 15.04.2017. год.         2500 РСД
до 03.05.2017. год.         3000 РСД
после 03.05.2017. год.    3500 РСД

– За групне уплате: на 10 уплаћених котизација послати списак са 12 имена, презимена и бројева лиценци
– За студенте, стажере и незапослене присуство предавањима је бесплатно.
– Уплата за 8. Конгрес стоматолога Војводине врши се на рачун број (Ерсте банк а.д.):  

340-11014009-80

Сврха уплате: котизација за 8. Конгрес стоматолога Војводине,
прималац: “Европа турс” (за стоматологе), 21000 Нови Сад,  Железничка 48, а позив на број је: БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ
Е-маил:  bkardasevic@gmai.comzoomar@eunet.rs             
Сва додатна обавештења наћи ће те на сајту:
www.dlvsld.org ,  www.ussiedi.com                                                          
Тел: 062/244148, 063/421 300; 021/421 649