СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
09/12/2017
09:00


Поштована колегинице, колега,

Позивамо Вас на Национални симпозијум Стоматолошке секције Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, посвећен обележавању Јубилеја – 55 година рада и постојања Секције, који ће се одржати у суботу, 9. децембра 2017. године у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9), с почетком у 9 часова.

55 ГОДИНА СТОМАТОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ДЛВ-СЛД, СТРУКА И НАУКА

9,00-9,30 Регистрација учесника
9,30-10,00 Уводна реч председника Секције др Зорана Марјановића

10,00-10,30 ИЗ ИСТОРИЈАТА СЕКЦИЈЕ
Прим. др сц. стом. Радојка Делић, Приватна стоматолошка ординација „Делић“; Нови Сад

10,30-11.00 ШТA НAКOН EКСТРAКЦИJE ЗУБA?
Проф. др Зоран Лазић, Војномедицинска академија Београд

11,00-11,30 УПOTРEБA MИНИ ДEНTAЛНИХ ИMПЛAНTATA У ЦИЉУ СTAБИЛИЗAЦИJE И РETEНЦИJE TOTAЛНИХ ЗУБНИХ ПРOTEЗA
Проф. др Синиша Мирковић, Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад

11,30-12,00 ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП У ЗБРИЊАВАЊУ АБРАЗИЈЕ ЗУБА
Проф. др Раде Живковић, Стоматолошки факултет Београд

12,00-12,30 OРAЛНИ КAРЦИНOM ДИJAГНOСTИКA И ЛEЧEЊE
Проф. Др Асен Џолев, Приватна стоматолошка ординација „Џолев“; Нови Сад

12,30-13,00 Дискусија
13,00-13,30 Пауза

13,30-14,00 ОРТОДОНТСКА ДИЈАГНОСТИКА И УТИЦАЈ ДЕНТИЦИЈЕ НА ИЗГЛЕД ЛИЦА
Мр сц. стом. Бранислав Видовић, Приватна стоматолошак ординација „Ортис“; Нови Сад

14,00-14,30 ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ ЛАСЕРА У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ
Др сц. Стом Маја Лалић, Стоматолошки факултет Панчево

14,30-15,00 МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНИ ПРИСТУП У ЕНДОДОНЦИЈИ
Проф. др Љубомир Петровић, Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад

15,00-15,30 Дискусија
15,30-16,00 Евалуација Симпозијума

16,00-16,30 ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– Извештај о раду и финансијски извештај за 2017. годину и план рада за 2018.
– Предлози за награде и признања
– Часопис Стоматолошки информатор

К О К Т Е Л

Симпозијум је акредитован за стоматологе, лекаре, зубне техничаре и стоматолошке сестре (В-1119/17-II) и носи 4 бода за слушаоце, а с обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, молимо Вас да своје учешће потврдите у Стручној служби ДЛВ-СЛД на телефон 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com. Партиципација за сертификат за оне који нису чланови Друштва износи 1.000,00 динара и уплаћује се на рачун 340-1861-70.

С поштовањем,
Председник Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД
Др ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ