PREDSEDNIK

Sadašnji predsednik i njegovi prethodnici.

 

Predsednik DLV – SLD
Prof. dr DRAGAN DANKUC

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
upravnik Klinike za bolesti uva, grla i nosa

 

Prof.dr Dragan Dankuc rođen je 1960. god. Nakon završenih studija medicine u Novom Sadu, 1994. god. završio je i specijalističke studije iz otorinolaringologije. Od tada traje njegovo dalje edukovanje i usmeravanje na otologiju i mikrohirurgiju srednjeg i unutrašnjeg uva kod dece i odraslih. Nakon magistarskih studija, polaže i doktorske, tako da 2001. god. stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Aktivan je član Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine i Sekcije za otorinolaringologiju, čiji je bio predsednik u jednom mandatu.
Za predsednika DLV−SLD izabran je na godišnjoj skupštini 16.02.2011. god. Skupštini se, tom prilikom, obratio rečima: „Moja obaveza i želja je usmerena na očuvanje ugleda i značaja našeg udruženja, koje je godinama sticano i održavano, a u nameri da u narednom periodu zajedničkim snagama unapredim njegov rad kroz edukaciju članstva i izdavačku delatnost. Zadatak nam je da i dalje sprovodimo kvalitetnu kontinuiranu edukaciju kroz rad podružnica i specijalističkih sekcija. Društvo danas ima 19 pravno regulisanih podružnica u Vojvodini i 40 specijalističkih sekcija sa preko 6 500 evidentiranih članova. Želja mi je da sa urednikom za izdavačku delatnost i redakcijskim odborima časopisa „Medicinski pregled“ i „Stomatološki informator“ unapredimo naše stručne časopise. U tom smislu je potpisan sporazum o zajedničkom radu DLV−SLD sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu i Regionalnom lekarskom komorom Vojvodine na određenim poljima za unapređenje edukacije u zdravstvu, zdravstvene zaštite stanovništava Vovodine, zdravstvene politike i poboljšanja kvaliteta časopisa.
Svakom članu DLV−SLD treba da je čast što pripada esnafu koji je najstariji na Balkanu“.

Tabla sa imenima prethodnih predsednika Panel sa fotografijama prethodnih predsednika 
tabla_predsednici_01_tn

PREDSEDNICI PODRUŽNICE ZA VOJVODINU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Dr RADIVOJ KALENIĆ 1946-1954.
Prim. dr NIKOLA VUJIĆ 1954-1958.

PREDSEDNICI POKRAJINSKOG ODBORA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA ZA SAP VOJVODINU

San. major dr STRAHINJA MARINKOV 1958-1961.
Prim. dr DUŠAN SAVIĆ 1961-1965.
Doc. dr NENAD OBRADOVIĆ 1965-1967.
Doc. dr DUŠAN JOVANOVIĆ 1967-1972.
San. puk. dr JOSIP MARIAŠ 1972-1976.

PREDSEDNICI DRUŠTVA LEKARA SAP VOJVODINE

Prof. dr PETAR DRAČA 1976-1980.

PREDSEDNICI PREDSEDNIŠTVA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE

Prim. dr DAMJAN SAVIĆ 1980-1981.
Doc. dr LAZAR POPOVIĆ 1981-1982.
Prim. dr DUŠAN VEŠOVIĆ 1982-1983.
Prof. dr MILADIN MIRILOV 1983-1984.
Prof. dr VLADIMIR ZRILIĆ 1984.
Prof. dr MILORAD VELISAVLJEV 1984-1985.
Prof. dr ŽELIMIR MIKIĆ 1985-1986.
Prim. dr VLADIMIR ČANJI 1986-1988.
Prof. dr LAZAR LEPŠANOVIĆ 1988-1990.

PREDSEDNICI PREDSEDNIŠTVA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA – DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE

Prim. dr MARINKO GAJIĆ 1990-1992.
Prof. dr RADOSLAV BOROTA 1992-1996.
Prof. dr ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ 1996-1998.
Prof. dr NEVENKA RONČEVIĆ 1998-2000.
Prof. dr BRANIMIR GUDURIĆ 2000-2002.

PREDSEDNICI PREDSEDNIŠTVA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Prof. dr BRANIMIR GUDURIĆ 2002-2004.
Prof. dr MLADEN PRVULOVIĆ 2004-2008.
Prof. dr RADOVAN CVIJANOVIĆ 2008-2010.
Prof. dr DRAGAN DANKUC 2011-