Секција за традиционалну медицину – Архива

 

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

22.12.2016 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА И СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

II СТРУЧНИ ДЕО: SU YOK ТЕРАПИЈА (А-1-2922/16)

Састанак је акредитованза лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…