Dermatovenerološka sekcija – Aktuelno

2.3.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Nacionalnom simpozijumu u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD koji će se održati u petak 2. marta 2018. godine, u Novom Sadu, u prostorijama Privredne komore Vojvodine (Master centar – Hajduk Veljkova 11) s početkom u 12,30 časova.

P R O G R AM

TEMA: PSORIJAZA I PSORIJAZNI ARTRITIS: GDE SMO SADA I KUDA IDEMO

12,30-13,00 Registracija učesnika Simpozijuma
13,00-14,00 PSORIJAZA KAO SISTEMSKA INFLAMATORNA BOLEST, KLINIČKE KARAKTERISTIKE I DIJAGNOSTIKA
Dr Ljubinka Matović, prof. dr Zorica Gajinov
14,00-15,00 PSORIJAZA I KOMORBIDITETI
Prof. dr Zoran Golušin, dr Olivera Levakov, dr Miloš Nišavić, dr Dejan Ogorelica
15,00-16,00 PSORIJAZNI ARTRITIS, KLASIFIKACIONI KRITERIJUMI I DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA
Prof. dr Ksenija Bošković
16,00-16,30 Pauza
16,30-17,30 EVALUACIJA I LEČENJE PACIJENATA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, doc. dr Karmela Filipović
17,30-18,30 STRATEGIJE I ALGORITMI LEČENjA PACIJENATA SA PSORIJAZOM
Prof. dr Zorica Gajinov
18,30-19,30 FIZIKALNI MODALITETI U LEČENJU PACIJENATA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM
Doc. dr Karmela Filipović
19,30-20,00 ISKUSTVA U PRIMENI BIOLOŠKE TERAPIJE KOD PACIJENATA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM
Asist. dr Tanja Janković
20,00-20,30 Evaluacija simpozijuma i podela sertifikata

Simpozijum je akreditovan (A-1-2387/17) za lekare i farmaceute i nosi 4 boda za polaznike. Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava za Simpozijum na telefone Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović

Predsednik Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
 Mr sc. Med. Nenad Vranješ