Dermatovenerološka sekcija – Aktuelno

2.11.2018 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Dermatovenerološke sekcije Društva lekara Vojvodine-SLD i Dermatovenerološke sekcije SLD koji će se održati u Novom Sadu u petak 2. novembra 2018. godine u Amfiteatru kongresnog centra Hotela Park, na 1. Spratu, Ul. Novosadskog sajma 35, sa početkom u 13.00 časova.

Sastanak Predsedništva Sekcije SLD održaće se u 12,30 časova.

D N E V N I R E D :
TEMA: „HIPOPIGMENTACIJSKI POREMEĆAJI U DEČJEM UZRASTU“ (A-1-1788/18)

1. Hipopigmentacijski poremećaji u dečjem uzrastu
Prof. dr Sonja Prćić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2. Pyoderma gangrenosum – like ulceracija indukovana Sunitinibom – prikaz slučaja
Prof. dr Milan Matić, KCV-Klinika za kožne i venerične bolesti, Novi Sad
3. Antetoderma prematuriteta – prikaz slučaja
Doc. dr Aleksandra Matić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
4. Opekotine na koži nakon magnetne rezonance – prikaz slučaja
Doc. dr Milana Ivkov Simić, KCV-Klinika za kožne i venerične bolesti, Novi Sad
5. Subakutni migratorni panikulitis – Villanova – prikaz slučaja
Prof. dr Zorica Gajinov, KCV-Klinika za kožne i venerične bolesti, Novi Sad
6. Porokeratossis superficialis – prikaz slučaja
Prof. dr Marina Jovanović, KCV-Klinikaza kožne i venerične bolesti, Novi Sad
7. Kaposi sarcoma – prikaz slučaja
Mr sc. med. dr Ljubinka Matović, KCV-Klinika za kožne i venerične bolesti, Novi Sad
8. Udruženost multiplih primarnih melanoma kože i karcinoma jezika – prikaz slučaja
Asist. dr Tatjana Roš, KCV-Klinika za kožne i venerične bolesti, Novi Sad

Komercijalna predavanja:
1. Mylane – Solcoseryl i radijacioni dermatitis
2. MSF- Prevencija i tretman radijacionog dermatitisa
Koktel – „Dandy Club” Novosadskog sajma 35, Novi Sad

Sastanak je akreditovan: A-1-1788/18 za lekare i nosi 3 boda za predavače i 2 boda za učesnike.

S poštovanjem,

Sekretar 
Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr Bojana Spasić

Predsednik
Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Mr sc. med. Nenad Vranješ

Predsednik Dermatovenerološke sekcije SLD
Prof. Dr Zoran Golušin