Епидемиолошка секција – Актуелно

25.11.2016 – Зрењанин

Поштоване колеге,

Позивамо Вас на Годишњу скупштину и Стручни састанак Епидемиолошке секције ДЛВ-СЛД који ће се одржати 25. новембра 2016. године у Зрењанину у просторијама Завода за јавно здравље (Др Емила Гаврила 15), с почетком у 9,30 часова.

Састанак Председништва Секције одржаће се истога дана на истом месту у 9 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

9,30 – 10,00        I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– Извештај о раду за 2016. годину
– Финансијски извештај за 2016. годину
– План рада за 2017. годину
– Предлози на награде и признања
– Дискусија

II СТРУЧНИ ДЕО:

ИНВАЗИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ И БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНФЕКЦИЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА ЦВК И ВЕНТИЛАТОР-УДРУЖЕНЕ ПНЕУМОНИЈЕ

10,00-10,45     ИНВАЗИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ И БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ
                          Проф. др Горана Драговац
10,45-11,30    ИНФЕКЦИЈЕ КРВИ ПОВЕЗАНЕ СА ВАСКУЛАРНИМ КАТЕТРИМА
                          Проф. др Горана Драговац
11,30-12,15    ПНЕУМОНИЈЕ УДРУЖЕНЕ СА МЕХАНИЧКОМ ВЕНТИЛАЦИЈОМ (ВАП)
                         Др сц. мед. Гордана Кртинић
12.15-13.00    ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРЕПОРУКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ИНФЕКЦИЈА И КОЛОНИЗАЦИЈУ КРОЗ ПИСАНЕ ПРОТОКОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВАП – „БУНДЛЕ ПРЕВЕНТИОН“
                          Др сц. мед. Гордана Кртинић
13,00-13,30    Дискусија

Предавање је акредитовано за лекаре и здравствене техничаре (А-1-2321/16) и носи 2 бода за слушаоце.

С поштовањем,

Секретар Епидемиолошке секције                    
Прим. др сц. мед. Снежана Медић, с.р.                
Председник Епидемиолошке секције ДЛВ-СЛД
Др сц. мед. Гордана Кртинић, с.р.