Епидемиолошка секција – Архива

 

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

25.11.2016 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА И СТРУЧНИ САСТАНАК, Зрењанин

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

II СТРУЧНИ ДЕО: ИНВАЗИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ И БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНФЕКЦИЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА ЦВК И ВЕНТИЛАТОР-УДРУЖЕНЕ ПНЕУМОНИЈЕ

Предавање је акредитовано за лекаре и здравствене техничаре (А-1-2321/16) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


26.04.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

3 ТЕМЕ НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Детаљније…