Gerijatrijska sekcija – Aktuelno

26.10.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Nacionalni seminar 1. kategorije Seksološke sekcije, Sekcije za endokrinološke i metaboličke poremećaje, Gerijatrijske sekcije i Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine SLD koji će se održati 26. oktobra 2018. godine u NOVOM SADU u Sali Društva lekara Vojvodine SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) s početkom u 9,30 časova.

TEMA: KLINIČKI ASPEKTI SEKSUALNIH DISFUNKCIJA – ENDOKRINOLOGIJA I GERIJATRIJA

P R O G R A M :

1. Registracija učesnika, ulazni test
2. Pozdravne reči – Prof. dr Vasilije Topalov, prof. dr Vesna Turkulov, prof. dr Dragana Tomić Naglić, mr sc. med. Miloranka Petrov Kiurski
3. SEKSUALNE DISFUNKCIJE KOD ŽENA
Dr sc. med. Aleksandra Kapamadžija, ginekolog
4. SEKSUALNE DISFUNKCIJE KOD MUŠKARACA
Prof. dr Vasilije Topalov, kardiolog
5. SEKSUALNOST KOD STARIH
Prof. dr Vesna Turkulov, infektolog
6. EREKTILNA DISFUNKCIJA FAKTOR RIZIKA NASTANKA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Prof. dr Miroslav Štajnic, kardiolog
P A U Z A
7. OD LEKARA OPŠTE PRAKSE KA SPECIJALISTIMA
Prof. dr Miroslav Štajnic, kardiolog
8. ENDOKRINOLOGIJA SEKSUALNOSTI
Prof. dr Dragan Katanić, endokrinolog
9. DIJABETES MELITUS I SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Dr sc. med. Đorđe Popović, endokrinolog
10. ENDOKRINOLOŠKE PROMENE KOD ŽENA U MENOPAUZI I UTICAJ SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Doc. dr Tijana Ičin, endokrinolog
11. Diskusija
12. Izlazni test i evaluacija Seminara

Seminar je akreditovan (A-1-1782/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare, psihologe i psihoterapeute i nosi 6 bodova za polaznike. Seminar je besplatan za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za Seminar 26.10„). Prijava je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 19.10.2018. godine.

S poštovanjem,

Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov
Predsednik Endokrinološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Dragana Tomić Naglić
Predsednik Gerijatrijske sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vesna Turkulov Kiurski
Predsednik Sekcije opšte medicine DLV-SLD
Mr sc. med. Miloranka Petrov