Гинеколошко-акушерска секција – Архива

 

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

20.05.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I Промоција Монографије – Атласа: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ
II
СТРУЧНИ ДЕО – НОВИ ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПИЈСКИ ТРЕНДОВИ У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Састанак је акредитован за лекаре, фармацеуте и биохемичаре код Здравственог савета Србије (А-1-950/16) чијом одлуком је додељено 3 бода за предаваче, а 2 бода за слушаоце.

Детаљније…