Neurološka sekcija – Aktuelno

30.11.2018 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak i Godišnju skupštinu Neurološke sekcije DLV-SLD koji će održati u Novom Sadu, na Salašu 137 (Međunarodni put 137, Čenej), u PETAK 30. novembra 2018. godine s početkom u 12 časova, sa sledećim:

D N E V N I M   R E D O M:

I STRUČNI DEO: SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU MIASTENIA-E GRAVIS

1. Savremeni pristup dijagnostici i lečenju mijastenije
Prim. dr Miroslav Ilin, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

2. Prikaz slučaja obolelog od MASK pozitivne mijastenije gravis
Prim. dr Sofija Banić Horvat, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

3. Terapijska izmena plazme u terapiji mijastenije gravis
Doc. dr Aleksandar Kopitović, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

4. Diskusija

II GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2018. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Izbor/reizbor rukovodstva sekcije
– Plan rada za 2019. godinu
– Diskusija

Sastanak je akreditovan (A-1-2473/18) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

S poštovanjem,

Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin