Neurološka sekcija – Aktuelno

31.3.2017 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Neurološke sekcije DLV-SLD koji će održati u Novom Sadu, u Hotelu “Aleksandar”, u petak 31. marta 2017. godine s početkom u 12 časova, sa sledećim

D N E V N I M   R E D O M:
Tema: ULOGA NEUROLOGA U DOKAZIVANJU MOŽDANE SMRTI (A-1-938/17)

1. MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PROCESU UTVRĐIVANJA MOŽDANE SMRTI
Dr Zoran Dragić, anesteziolog, Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine Novi Sad

2. ULOGA EEG U UTVRĐIVANJU MOŽDANE SMRTI
Dr Timea Kokai Zekić, neurolog, Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine Novi Sad

3. TRANSKRANIJALNI DOPLER U DOKAZIVANJU MOŽDANE SMRTI
Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin, neurolog, Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine Novi Sad

Nakon stručnog dela predviđena je diskusija i druženje.

S poštovanjem,

Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin