Оториноларинголошка секција

Организација секције:

Органи и тела Оториноларинголошке секције ДЛВ-СЛД су: председник, потпредседник секретар, председништво и скупштина Секције.

Руководство секције од 2011. године чине:
Председник: Проф. др Слободан Савовић, Клинички центар Војводине, Клиника за болести ува, грла и носа, Нови Сад
Потпредседник: др Нада Милекић-Кљајић- Суботица, Општа болница, Суботица
Секретар: Асист. др сци. мед. Данијела Драгичевић, Клинички центар Војводине, Клиника за болести ува, грла и носа, Нови Сад

Председништво:
прим. др Јасна Јовићевић- Нови Сад
др Даница Ранитовић-Радивојев- Сремска Митровица
др Вера Бељин- Вршац
др Бојан Марковић- Кикинда
др Душица Николић- Нови Сад
др Татјана Бошњак-Влашкалић- Врбас
др Вељко Божић- Панчево
др Ерика Ђозић- Нови Сад
др Марија Чордаш- Сомбор
др Гордана Бенчић- Зрењанин