Pneumoftiziološka sekcija – Aktuelno

28.9.2018 – Palić

Poštovane kolege,
Koristimo priliku da Vas pozdravimo i izvestimo da će se tradicionalni Kurs PNEUMOFTIZIOLOŠKE SEKCIJE DLV-SLD održati 28. septembra 2018. godine na Paliću, u Kongresnom centru Velika terasa Palić (Kanjiški put 17 a), sa početkom u 10 časova.

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP LEČENJU HOBP

 

10.00-10.30 Registracija učesnika, ulazni test
10.30-10.45 Pozdravna i uvodna reč organizatora
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović
10.45-11.00 PUŠENJE I HOBP
Dr Mirjana Drvenica
11.00-11.15 UTICAJ KARDIOVASKULARNIH BOLESTI, NA TOK I LEČENJE HOBP
Dr Senka Milutinov
11.15-11.30 PRIMENA NEINVAZIVNE VENTILACIJE U HOBP
Dr Biljana Joveš
11.30-11.45 ISHRANA BOLESNIKA SA HOBP
Dr Jelena Crnobrnja
11.45-12.00 RESPIRATORNA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA HOBP
Dr Danijela Kuhajda
12.00-12.15 DUGOTRAJNA OKSIGENOTERAPIJA U HOBP
Dr Srđan Stefanović
12.15-12.30 Pauza
12.30-12.45 VAKCINACIJA BOLESNIKA SA HOBP – DA LI JE ZAPOSTAVLJENA U SVAKODNEVNOM RADU
Dr Miroslav Ilić
12.45-13.00 INTERVENTNE PULMOLOŠKE TEHNIKE U LEČENJU HOBP I ASTME
Dr Bojan Zarić
13.00-13.45 HIRURŠKO REŠAVANJE BULOZNOG EMFIZEMA PLUĆA I PNEUMOREDUKCIJA
Dr Ivan Kuhajda
13.45-14.00 PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE OBOLELIH OD HOBP
Dr Tomi Kovačević
14.00-14.15 Diskusija, završna reč organizatora
14.15-14.30 Izlazni test, evaluacija Kursa

Kurs je akreditovan za lekare, biohemičare i farmaceute (A-1-1783/18) i nosi 6 bodova za polaznike. Učešće na Kusu je besplatno za članove DLV-SLD, a ostali plaćaju participaciju u iznosu 1.000,00 na račun 340-1861-70 (sa naznakom ”Kurs Palić 2018″) i pozivom na broj – broj licence. Prijava učešća je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD – 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com. Rok za prijavu je 21.09.2018. godine.

S poštovanjem,
Predsednik Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović