Психијатријска секција – Актуелно

25.5.2017 – Вршац

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас на Стручни састанак Психијатријске секције Друштва лекара Војводине СЛД који ће се одржати 25. маја 2017. године у ВРШЦУ у просторијама Специјалне болнице за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић”, с почетком у 10,00 часова.

Седница Председништва Секције одржаће се истог дана у 9,30 часова.

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

1. ПРИМЕНА ФИЗИЧКОГ СПУТАВАЊА И ИЗОЛАЦИЈЕ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ЛЕЧЕЊУ У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ УСТАНОВИ (А-1-611/17)
Др Стеван Јокић, неуропсихијатар, Вршац

2. КОДЕКС МЕДИЦИНСКЕ ЕТИКЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (А-1-612/17)
Др Татјана Воскресенски, спец. неуропсихијатрије и субспец. клиничке неурофизиологије са епилептологијом, Вршац

С поштовањем,            

Председник Психијатријске секције ДЛВ-СЛД
Др Тања Неатница