Reumatološka sekcija – Aktuelno

18.4.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati u ČETVRTAK 18.04.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti – Jodna banja, Novi Sad (Futoška 68).

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

12:30-12:45 Uvodna reč

12:45:14:00 Stručni deo: DIJABETES I AUTOIMUNE BOLESTI
Dr Bojan Vuković, KCV-Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Novi Sad

14:00-14:30 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-770/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara. Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Jelena Zvekić Svorcan