Reumatološka sekcija – Aktuelno

18.126.2018 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati u utorak 18.12.2018. g. u 13:00 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti- Jodna banja, Novi Sad Futoška 68.
Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM

GODIŠNJA SKUPŠTINA

13:00-13:15 Finansijski izveštaj za 2018.
                      Izveštaj o dosadašnjem radu sekcije
13:15-13:30 Izbor organa sekcije – predsednika, podpresednika, sekretara i članova predsedništva sekcije

STRUČNI DEO

13:30-14:30 UTICAJ PRIMENE REUMATOLOŠKE TERAPIJE NA POREMEĆAJ FUNKCIJE JETRE-  predavač Doc.dr sci Željka Savić Klinički centar Vojvodine. Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Novi Sad.
14:30-15:00 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2478/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).
Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 din. OBAVEZNA je prijava
za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Prm. dr med Tanja Janković