Reumatološka sekcija – Aktuelno

29.6.2018 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati u PETAK 29.06.2017.g. u 12:30 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti- Jodna banja, Novi Sad Futoška 68.

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM

12:30-12:45 Uvodna reč

12:45:14:00 Reumatoidni artritis i komorbiditeti, slučajni partneri
predavač Doc. dr sci med Gorica Ristić Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija Beograd

14:00-14:30 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1235/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 din. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Prm. dr med Tanja Janković