Секција опште медицине


Председник секције

Прим. др ТАТЈАНА ЕГИЋ

-ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“-

ПОГЛЕДАЈТЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ У НАЈАВИ ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ

ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Секција опште медицине најбројнија је секција у Друштву лекара Војводине, a основанa je 1966. годинe. У 2013. години Секција је имала 2081 лекара опште медицине од којих су 292 специјалисти опште медицине.
Општа медицина чини темељ нашег здравственог система, а лекар опште медицине је први у контакту са пацијентима урешавању њихових здравствених потреба. Својом делатношћу брине о унапређењу здравља, превенцији, раној детекцији и лечењу болести и поремећаја здравља. Због свега тога, визија опште медицине је унапређење квалитета пружених услуга.

Досадашњи председници секције:
1976 – 1978 Др Слободан Стоиловић
1979 – 1982 Др Божидар Ћетковић
1983 Прим. Др Слободан Стоиловић
1984 – 1986 Др Тома Голубовић
1990 – 1993 Прим. Др Витомир Бугарски
1994 – 1997 Прим. Др Светлана Јовин
1998 – 2001 Прим. Др Радмила Четник
2002 – 2005 Прим. Др Милица Илић
2006 – 2010 Прим. Мр сц мед. Др Златка Марков
2011 – Мр сц мед. Милоранка Петров Киурски

Садашње Председништво Секције опште медицине ДЛВ чине:
Мр сц мед. др. Милоранка Петров Киурски – председник
Прим. др. Снежана Стојић – секретар

Чланови председништва:
Др Светлана Детки
Прим. Др Татјана Егић
Др Гордана Томин Петровић
Др Драгана Босић Живановић
Др Едит Хорват Савић
Прим. Др мастер сци мед. Љиана Миљачки
Мр сци мед Др Данка Прванов
Др Снежана Гашић
Др Сузана Урошев
Др Ана Келеч
Др Дарко Стевановић

Основни задаци Председништва су:
1. Унапређење и афирмација опште медицине,као и побољшање положаја и улоге лекара опште медицине и специјалисте опште медицине у постојећем систему здравствене заштите.
2. Акредитација што већег броја различитих видова едукативних програма, у оквиру континуиране медицинске едукације, код Здравственог савета Србије, ради иновације и обогаћивања знања, а у циљу унапређења ефикасности,ефективности и квалитета рада лекара опште медицине, као и да се омогући лекарима да добију неопходне бодове за релиценцирање њихових лиценци.
3. Наставак традиције организовања едукативног скупа „Војвођански дани опште медицине“.
Председништво Секције опште медицине ДЛВ је 2004. год. донело одлуку да се једном годишње организује овај едукативни семинар са актуелним темама за лекаре опште медицине,како би обогатили своје знање и проширили своје стручне видике.Први семинар је одржан 2004. у Руми, а дрги 2005. у Суботици и трајао је по један дан,да би потом, сходно називу, организован као дводневни симпозијум и у наредних пет година се одржавао у Новом Саду. Покровитељ сипозијума у Новом Саду је био Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. Садашње председништво је 2011.год. преузимајући функцију вођења Секције, донело одлуку да се „Војвођански дани опште медицине“ у будуће одржавају сваке године у другом граду у Војводини, у циљу афирмације и других средина. Тако су VIII „Војвођански дани опште медицине“ 2011. одржани у Зрењанину, IX у Суботици 2012.,a jубиларни X у Вршцу, на којима су покровитељи били градска,односно општинска управа, а домаћин Дом здравља у томе граду. Настављајући ову традицију, XI едукативни скуп лекара опште медицине Војводине одржаће се 9.05.-10.05.2014. у Панчеву.
4. Организовање истраживачких пројеката,јер истраживања у општој медицини имају дугу традицију,а значајна су јер доприносе порасту угледа опште медицине као академске дисциплине, афирмацији и популаризацији опште медицине. Поред тога,из резултата студија се може много научити, што доприноси унапређењу квалитета пружене здравствене заштите корисницима.
Председништво је у 2012. год. осмислило и организовало истраживање „Преваленција водећих фактора ризика за настанак хроничних незаразних болести“, којом је обухваћено 5802 испитаника.
5. Сарадња са Катедром опште медицине на Медицинском факултету у Новом Саду.
6. Сарадња са међународним удружењима лекара опште медицине:WONCA; EURACT; EURIPA; VdGM; EUROPREV; Асоцијације лекара опште/породичне медицине земаља у окружењу.
7. Формирање базе са e-mail адресама лекара опште медицине, члановима Секције, ради успостављања што боље комуникације и сарадње.