Sekcija opšte medicine


Predsednik sekcije

Mr sc. med. MILORANKA PETROV KIURSKI


POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Sekcija opšte medicine najbrojnija je sekcija u Društvu lekara Vojvodine, a osnovana je 1966. godine. U 2013. godini Sekcija je imala 2081 lekara opšte medicine od kojih su 292 specijalisti opšte medicine.
Opšta medicina čini temelj našeg zdravstvenog sistema, a lekar opšte medicine je prvi u kontaktu sa pacijentima urešavanju njihovih zdravstvenih potreba. Svojom delatnošću brine o unapređenju zdravlja, prevenciji, ranoj detekciji i lečenju bolesti i poremećaja zdravlja. Zbog svega toga, vizija opšte medicine je unapređenje kvaliteta pruženih usluga.

Dosadašnji predsednici sekcije:
1976 – 1978 Dr Slobodan Stoilović
1979 – 1982 Dr Božidar Ćetković
1983 Prim. Dr Slobodan Stoilović
1984 – 1986 Dr Toma Golubović
1990 – 1993 Prim. Dr Vitomir Bugarski
1994 – 1997 Prim. Dr Svetlana Jovin
1998 – 2001 Prim. Dr Radmila Četnik
2002 – 2005 Prim. Dr Milica Ilić
2006 – 2010 Prim. Mr sc med. Dr Zlatka Markov
2011 – Mr sc med. Miloranka Petrov Kiurski

Sadašnje Predsedništvo Sekcije opšte medicine DLV čine:
Mr sc med. dr. Miloranka Petrov Kiurski – predsednik
Prim. dr. Snežana Stojić – sekretar

Članovi predsedništva:
Dr Svetlana Detki
Prim. Dr Tatjana Egić
Dr Gordana Tomin Petrović
Dr Dragana Bosić Živanović
Dr Edit Horvat Savić
Prim. Dr master sci med. Ljiana Miljački
Mr sci med Dr Danka Prvanov
Dr Snežana Gašić
Dr Suzana Urošev
Dr Ana Keleč
Dr Darko Stevanović

Osnovni zadaci Predsedništva su:
1. Unapređenje i afirmacija opšte medicine,kao i poboljšanje položaja i uloge lekara opšte medicine i specijaliste opšte medicine u postojećem sistemu zdravstvene zaštite.
2. Akreditacija što većeg broja različitih vidova edukativnih programa, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, kod Zdravstvenog saveta Srbije, radi inovacije i obogaćivanja znanja, a u cilju unapređenja efikasnosti,efektivnosti i kvaliteta rada lekara opšte medicine, kao i da se omogući lekarima da dobiju neophodne bodove za relicenciranje njihovih licenci.
3. Nastavak tradicije organizovanja edukativnog skupa „Vojvođanski dani opšte medicine“.
Predsedništvo Sekcije opšte medicine DLV je 2004. god. donelo odluku da se jednom godišnje organizuje ovaj edukativni seminar sa aktuelnim temama za lekare opšte medicine,kako bi obogatili svoje znanje i proširili svoje stručne vidike.Prvi seminar je održan 2004. u Rumi, a drgi 2005. u Subotici i trajao je po jedan dan,da bi potom, shodno nazivu, organizovan kao dvodnevni simpozijum i u narednih pet godina se održavao u Novom Sadu. Pokrovitelj sipozijuma u Novom Sadu je bio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Sadašnje predsedništvo je 2011.god. preuzimajući funkciju vođenja Sekcije, donelo odluku da se „Vojvođanski dani opšte medicine“ u buduće održavaju svake godine u drugom gradu u Vojvodini, u cilju afirmacije i drugih sredina. Tako su VIII „Vojvođanski dani opšte medicine“ 2011. održani u Zrenjaninu, IX u Subotici 2012.,a jubilarni X u Vršcu, na kojima su pokrovitelji bili gradska,odnosno opštinska uprava, a domaćin Dom zdravlja u tome gradu. Nastavljajući ovu tradiciju, XI edukativni skup lekara opšte medicine Vojvodine održaće se 9.05.-10.05.2014. u Pančevu.
4. Organizovanje istraživačkih projekata,jer istraživanja u opštoj medicini imaju dugu tradiciju,a značajna su jer doprinose porastu ugleda opšte medicine kao akademske discipline, afirmaciji i popularizaciji opšte medicine. Pored toga,iz rezultata studija se može mnogo naučiti, što doprinosi unapređenju kvaliteta pružene zdravstvene zaštite korisnicima.
Predsedništvo je u 2012. god. osmislilo i organizovalo istraživanje „Prevalencija vodećih faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti“, kojom je obuhvaćeno 5802 ispitanika.
5. Saradnja sa Katedrom opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
6. Saradnja sa međunarodnim udruženjima lekara opšte medicine:WONCA; EURACT; EURIPA; VdGM; EUROPREV; Asocijacije lekara opšte/porodične medicine zemalja u okruženju.
7. Formiranje baze sa e-mail adresama lekara opšte medicine, članovima Sekcije, radi uspostavljanja što bolje komunikacije i saradnje.