Sekcija opšte medicine – Aktuelno

18-19.5.2018 – Vrbas

POZIV LEKARIMA OPŠTE MEDICINE ZA UČEŠĆE NA XIV VOJVOĐANSKIM DANIMA OPŠTE MEDICINE KOJE ORGANIZUJE SEKCIJA OPŠTE MEDICINE – DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD

Tradicionalni, sada već, XV Vojvođanski dani opšte medicine održaće se ove godine u Vrbasu, 18.05 – 19.05.2018. godine, u vidu četiri Stručna sastanka prve kategorije, koji su akreditovani kod Zdravstvenog saveta Srbije. Sastanci će se održati u Vrbasu, u Centru za fizičku kulturu, ul. Panonska 2, u terminu od 9h-14h.

18.05.2018.
1. Stručni sastanak 1. kategorije: „Uloga lekara opšte medicine u prevenciji kardiovaskularnih bolesti“ – Ass dr sc med. Mila Kovačević
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije na konkursu u januarskom roku 2018.,a pod evidencionim brojem A-1-1043/18 i slušaocima donosi 2 boda.
2. Stručni sastanak 1. kategorije: „Tiazidni diuretici – mesto u savremenoj farmakoterapiji“ – Prof. dr Dejan Sakač
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije na konkursu u januarskom roku 2018.,a pod evidencionim brojem A-1-1045/18 i slušaocima donosi 2 boda.

19.05.2018.
1. Stručni sastanak 1. kategorije: “Insulinska terapija u ordinaciji lekara opšte medicine“ – Dr Rozalija Kormanjoš Senti
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije na konkursu u januarskom roku 2018.,a pod evidencionim brojem A-1-1044/18 i slušaocima donosi 2 boda.
2. Stručni sastanak 1. kategorije: “Hitna stanja u dijabetologiji – mesto i uloga lekara u opštoj medicini” – Prim. dr Master sc med. Ljiljana Miljački i Mr sc med. Miloranka Petrov Kiurski
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije na konkursu u januarskom roku 2018.,a pod evidencionim brojem A-1-1046/18 i slušaocima donosi 2 boda.

Za članove Društva lekara Vojvodine – SLD učešće na XV “Vojvođanskim danima opšte medicine” je besplatno.
Broj mesta je ograničen na 300, pa je neophodno da se zainteresovani blagovremeno prijave Stričnoj službi Društva lekara Vojvodine na telefon: 021/ 528-767.

Organizacioni odbor “ Vojvođanskih dana opšte medicine”
i Predsedništvo sekcije opšte medicine DLV-SLD