Sekcija opšte medicine – Aktuelno

18.2.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice, kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Izborna Godišnja skupština i Stručni sastanak Sekcije opšte medicine DLV-SLD održati u ponedeljak, 18.02.2019. godine, u Novom Sadu u sali DLV-SLD (Vase Stajića 9) s početkom u 18 časova.

DNEVNI RED:

I IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
– Izveštaj o radu Sekcije za 2018. godinu
– Finansijski izveštaj Sekcije za 2018. godinu
– Plan i program rada Sekcije za 2019. godinu
– Predlozi za priznanja članovima Sekcije
– Izbor novog Predsedništva Sekcije opšte medicine DLV-SLD

II STRUČNI DEO:
“KOMPLIKACIJE HEMIOTERAPIJE, HITNA STANJA U ONKOLOGIJI I ULOGA PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA”
Dr Ivana Ujfeljan Ristić, internista-onkolog, Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe (A-1-1733/18)
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefone Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com, dlv@sbb.rs.

Nakon stručnog dela sastanka organizovan je koktel za učesnike skupa.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije opšte medicine DLV-SLD
Mr sc. med. Miloranka Petrov Kiurski, s.r.