Секција за анестезију и интензивну терапију – Актуелно

21.9.2018 – Нови Сад

Поштоване колегинице и колеге,
Обавештавамо Вас да ће се МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ у заједничкој организацији Секције за анестезију и интензивну терапију и Гинеколошко-акушерске секције Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 21. септембра 2018. године у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за гинекологију и акушерство (Бранимира Ћосића 37), с почетком у 9 часова.

ТЕМА: НЕАДЕКВАТНО ТРЕТИРАН БОЛ У ПОРОЂАЈУ И МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ

П Р О Г Р А М :

9.00-9,45 Регистрација учесника
9.45-10,00 Отварање Симпозијума
Проф. др Тихомир Вејновић, доц. др Ђорђе Петровић и прим. др сц. мед. Борислава Пујић
10.00-11.00 DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUES AND INFLUENCE ON POSTPARTUM PAIN
Доц. др Ђорђе Петровић
11.00-12.00 LABOR PAIN, POSTPARTUM CHRONIC PAIN, AND DEPRESSION
Dr Patricia Dalby
12.00-13.00 PERIPARTUM HAEMORRHAGE – CELL SAVER
Др Јонатхан Wатерс
13.00-14.00 NONPHARMACOLOGICAL METHODS FOR PAIN RELIEF DURING LABOR AND DELIVERY
Др Игор Тешић
14.00-14.30 Кафе пауза
14.30-15.30 DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF POSTPARTUM NEUROPATHY
Dr Janet Waters
15.30-16.30 ORAL ANALGESICS AND ADJUNCTS FOR POSt – DELIVERY OBSTETRICAL PATIENTS
Dr Chad Dean
16.30-17.30 MULTIMODAL ANALGESIA MANAGEMENT ACCORDING TO ERAS PROTOCOL
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић
17.30-18.30 OBSTETRIC MALPRACTICE CONCERNS
Dr Harry Stump
18.30-19.00 Дискусија, евалуација Симпозијума, подела сертификата

Симпозијум је акредитован за лекаре и носи 6 бодова за учеснике (А-1-1797/18). Учешће на Симпозијуму је бесплатно за чланове ДЛВ-СЛД, остали плаћају партиципацију у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70 (са назнаком „за Симпозијум 21.09.“). Пријава је ОБАВЕЗНА на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД (021/528-767) односно путем маила: kmedlvns@gmail.com најкасније до 17.09.2018.

С поштовањем,

Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић
Председник Гинеколошко-акушерске секције ДЛВ-СЛД
Доц. др Ђорђе Петровић

 

28.9.2018 – Сомбор

Поштованe колегинице и колегe,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 28. септембра 2018. године у Сомбору у Библиотеци Хиурршког блока Опште болнице Сомбор (Војвођанска 75), с почетком у 15 часова.
Састанак Председништва одржаће се истог дана у 14,30 часова.

Д Н Е В Н И  Р Е Д :

ТЕМА: РАЗНОВРСНОСТ У РАДУ АНЕСТЕЗИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦИ СЕКУНДАРНОГ НИВОА

1. Уводна реч – Др Борислава Пујић
2. Др Емеше Бења Вишић
КОНТИНУИРАНА ВЕНО-ВЕНСКА ХЕМОФИЛТРАЦИЈА – НАША ИСКУСТВА
3. Др Весна Грабовичкић
ИНТЕРМЕДИЈЕРНИ ЦЕРВИКАЛНИ БЛОК
4. Др Соња Вукелић- Газдић
АРИТМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЛЕКОВИМА У ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ
5. Др Снежана Гајић
РЕТРОСПЕКТИВА АМБУЛАНТЕ ЗА ТЕРАПИЈУ БОЛА
6. Др Снежана Гајић, др Игор Грубор
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП СЕПСИ
7. Дискусија

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине.

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1052/18).

С поштовањем,

Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић