Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju – Aktuelno

21.9.2018 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da će se MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM u zajedničkoj organizaciji Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju i Ginekološko-akušerske sekcije Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 21. septembra 2018. godine u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za ginekologiju i akušerstvo (Branimira Ćosića 37), s početkom u 9 časova.

TEMA: NEADEKVATNO TRETIRAN BOL U POROĐAJU I MOGUĆE POSLEDICE

P R O G R A M :

9.00-9,45 Registracija učesnika
9.45-10,00 Otvaranje Simpozijuma
Prof. dr Tihomir Vejnović, doc. dr Đorđe Petrović i prim. dr sc. med. Borislava Pujić
10.00-11.00 DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUES AND INFLUENCE ON POSTPARTUM PAIN
Doc. dr Đorđe Petrović
11.00-12.00 LABOR PAIN, POSTPARTUM CHRONIC PAIN, AND DEPRESSION
Dr Patricia Dalby
12.00-13.00 PERIPARTUM HAEMORRHAGE – CELL SAVER
Dr Jonathan Waters
13.00-14.00 NONPHARMACOLOGICAL METHODS FOR PAIN RELIEF DURING LABOR AND DELIVERY
Dr Igor Tešić
14.00-14.30 Kafe pauza
14.30-15.30 DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF POSTPARTUM NEUROPATHY
Dr Janet Waters
15.30-16.30 ORAL ANALGESICS AND ADJUNCTS FOR POSt – DELIVERY OBSTETRICAL PATIENTS
Dr Chad Dean
16.30-17.30 MULTIMODAL ANALGESIA MANAGEMENT ACCORDING TO ERAS PROTOCOL
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić
17.30-18.30 OBSTETRIC MALPRACTICE CONCERNS
Dr Harry Stump
18.30-19.00 Diskusija, evaluacija Simpozijuma, podela sertifikata

Simpozijum je akreditovan za lekare i nosi 6 bodova za učesnike (A-1-1797/18). Učešće na Simpozijumu je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju u iznosu 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za Simpozijum 21.09.“). Prijava je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD (021/528-767) odnosno putem maila: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 17.09.2018.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić
Predsednik Ginekološko-akušerske sekcije DLV-SLD
Doc. dr Đorđe Petrović

 

28.9.2018 – Sombor

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Stručni sastanak Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 28. septembra 2018. godine u Somboru u Biblioteci Hiurrškog bloka Opšte bolnice Sombor (Vojvođanska 75), s početkom u 15 časova.
Sastanak Predsedništva održaće se istog dana u 14,30 časova.

D N E V N I  R E D :

TEMA: RAZNOVRSNOST U RADU ANESTEZIOLOŠKE SLUŽBE U BOLNICI SEKUNDARNOG NIVOA

1. Uvodna reč – Dr Borislava Pujić
2. Dr Emeše Benja Višić
KONTINUIRANA VENO-VENSKA HEMOFILTRACIJA – NAŠA ISKUSTVA
3. Dr Vesna Grabovičkić
INTERMEDIJERNI CERVIKALNI BLOK
4. Dr Sonja Vukelić- Gazdić
ARITMIJE IZAZVANE LEKOVIMA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE
5. Dr Snežana Gajić
RETROSPEKTIVA AMBULANTE ZA TERAPIJU BOLA
6. Dr Snežana Gajić, dr Igor Grubor
SAVREMENI PRISTUP SEPSI
7. Diskusija

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine.

Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-1052/18).

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić