Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju – Aktuelno

14.1.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da će se Stručni sastanak i Godišnja skupština Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 18. januara 2019. godine u Novom Sadu u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – Sala Dečje hirurgije (Hajduk Veljkova 10), s početkom u 14 časova.

D N E V N I R E D :

I Stručni deo: NOVINE U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ TERAPIJI KOD DECE

1. Uvodna reč – Prim. dr sc. med. Borislava Pujić
Dr Izabela Fabri Galambos
2. Principi interdisciplinarne terapije bola kod dece
Dr Gorana Dragovac
3. Protokoli prevencije bolničkih infekcija
Dr Jelena Mačar Novaković
4. Neurotoksični potencijal ketamina i midazolama u ranom postnatalnom periodu
5. Diskusija

II GODIŠNJA SKUPŠTINA
– Izveštaj o radu za 2018. godinu
– Finansijski izveštaj za 2018. i plan rada za 2019. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Izbor/reizbor novog rukovodstva Sekcije
– Razno

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine.

Sastanak je  akreditovan i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-2475/18).

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić