Секција за анестезију и интензивну терапију – Архива

 

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

3.2.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО: НОВИНЕ У ДЕЧЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2919/16).

Детаљније…