Секција за физикалну медицину и рехабилитацију – Актуелно

02.12.2016 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак 2. децембра 2016. године, у Новом Саду у просторијама Клинике за медицинску рехабилитацију (Хајдук Вељкова 1-7) с почетком у 13,30 часова.

Д Н Е В Н И    Р Е Д :

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– Извештај о раду за 2016. годину
– Финансијски извештај за 2016. годину
– План рада за 2017. годину
– Предлози за награде и признања
– Дискусија

II СТРУЧНИ ДЕО: ФИЗИКАЛНИ МОДАЛИТЕТИ У ТЕРАПИЈИ ОСТЕОАРТРИТИСА  (А-1-1604/16)

14,00-14,30        АНАЛГЕТСКИ ЕФЕКАТ ЛАСЕРА МАЛЕ И ВЕЛИКЕ СНАГЕ КОД ОСТЕОАРТРИТИСА
                               Доц. др Кармела Филиповић, Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

14,30-15,00      ПРИНЦИПИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИМЕНИ ТЕНС-а КОД БОЛЕСНИКА СА ОСТЕОАРТРИТИСИМА
                              Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић, КЦВ – Клиника за медицинску рехабилитацију Нови Сад

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце.
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак на телефоне Стручне службе 021/528-767 или маилом: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,    

Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић