Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

5.12.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Nacionalnom simpozijumu Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Sekcije za tradicionalnu medicinu DLV-SLD i Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije koji će se održati u sredu 5. decembra 2018. godine, u Novom Sadu, u prostorijama Društva lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9) s početkom u 13 časova.

D N E V N I R E D :

TEMA: SAVREMENI PRISTUPI U REHABILITACIJI HRONIČNOG BOLA KOD BOLESNIKA NAKON MOŽDANOG UDARA

1. CENTRALNI BOL NAKON MOŽDANOG UDARA
Asist. dr Željko Živanović, KCV – Klinika za neurologiju Novi Sad
2. TRANSKRANIJALNA STIMULACIJA JEDNOSMERNOM STRUJOM U REHABILITACIJI MOTORNE FUNKCIJE NAKON MOŽDANOG UDARA
Asist. dr Nela Ilić, Klinički Centar Srbije – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
3. KOMLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM-DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUPI
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, KCV – Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

Pauza

4. ZNAČAJ TERAPIJE MUZIKOM U REHABILITACIJI NEUROLOŠKIH BOLESNIKA
Prof. dr Nada Naumović, Medicinski fakultet, Zavod za fiziologiju, Novi Sad
5. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA U PRIMENI MSUS KOD BOLESNIKA NAKON MOŽDANOG UDARA
Doc. dr Karmela Filipović, Specijalna Bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
6. PRIMENA SKALP AKUPUNKTURE KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Dr Ana Žikić, ordinacija Holitimed, Beograd
7. ISKUSTVA U PRIMENI TERAPIJE OGLEDALOM KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – PRIKAZI SLUČAJEVA
Snežana Tomašević Todorović, Sanja Spasić, Jovana Filipović, Vesna Kuljača, Teodor Sabo

Simpozijum je akreditovan za lekare, farmaceute i zdravstvene tehničare (A-1-1798/18) i nosi 4 boda za slušaoce. Kotizacija za Simpozijum iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na račun 340-1861-70 uz OBAVEZNU prijava na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za tradicionalnu medicinu DLV-SLD
Dr Snežana Kecojević
Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović