Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

9.11.2018 – Vrdnik

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 9. novembra 2018. godine, u Vrdniku, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal” s početkom u 13 časova.

D N E V N I R E D :

TEMA: PROTOKOLI NAKON IMPLANTACIJE PROTEZE U ZGLOB KUKA

1. Pozdravna reč – prof. dr Snežana Tomašević Todorović i dr Tatjana Rajović

2. Artroplastika zgloba kuka
Prof. dr Dragan Savić, KCV – Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Novi Sad

3. Protokoli rehabilitacije nakon ugradnje parcijalne proteze kuka
Dr Snežana Mikulić Gutman, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

4. Analgetski efekat krioterapije kod pacijenata sa oboljenjem lokomotornog sistema
Prim. dr Sandra Vulević Farmer, Institut za ortopedsko hirurške bolesti Banjica, Beograd

Sastanak je akreditovan (A-1-1784/18) i nosi 2 boda za slušaoce. Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefone Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović