Sekcija za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

4.12.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

RADIOLOŠKA ANALIZA POLOŽAJA TOTALNE PROTEZE KOLENA

Predavanje je akreditovano (A-1-1039/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


6.11.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ANALIZA PRIMENE APARATA PO ILIZAROVU NA POJEDINIM SEGMENTIMA LOKOMOTORNOG APARATA NA KOHIT-U U NOVOM SADU

Predavanje je akreditovano (A-1-1038/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


4.9.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

POVREDE I OŠTEĆENJA HRSKAVICE KOLENA – DA LI LEČITI, KAKO LEČITI, ŠTA OČEKIVATI?

Predavanje je akreditovano (A-1-1037/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


5.6.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEDICINSKE GREŠKE U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI

Predavanje je akreditovano (A-1-1042/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


8.5.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KOŠTANE PROCEDURE U REŠAVANJU NESTABILNOSTI RAMENA

Predavanje je akreditovano (A-1-1040/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


3.4.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

LEČENJE PRELOMA DONJEG OKRAJKA NADLAKATNE KOSTI

Predavanje je akreditovano (A-1-1041/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

5.12.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

TRANSOSEALNA OSTEOSINTEZA APARATOM PO ILIZAROVU U TERTMANU PLATOTIBIJALNIH I PILON PRELOMA POTKOLENICE

Predavanje je akreditovano (A-1-923/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


7.11.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

OSTEOSINTEZA DUGE KOSTI INTRAMEDULARNIM KLINOM

Predavanje je akreditovano (A-1-929/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


3.10.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

RADIOLOŠKA ANALIZA ORIJENTACIJE KOMPONENTI PROTEZE KOLENA

Predavanje je akreditovano (A-1-925/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


6.6.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

FUNKCIONALNI REZULTATI LEČENJA PRELOMA TELA BUTNE KOSTI INTRAMEDULARNOM OSTEOSINTEZOM

Predavanje je akreditovano (A-1-930/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


9.5.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

AVASKULARNA NEKROZA KUKA

Predavanje je akreditovano (A-1-928/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


4.4.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ZADNJA ARTROSKOPIJA SKOČNOG ZGLOBA

Predavanje je akreditovano (A-1-927/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


7.3.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

LEČENJE RUPTURE DISTALNE TETIVE DVOGLAVOG MIŠIĆA NADLAKTA

Predavanje je akreditovano (A-1-924/17) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…



ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

08.11.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

OPERATIVNO LEČENJE SUPRAKONDILARNIH PRELOMA BUTNE KOSTI

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-2330/16), broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


14.06.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

TERAPIJA AUTOLOGIM REGENERATIVNIM PREPARATIMA U LEČENJU ORTOPEDSKIH I TRAUMATOLOŠKIH STANJA

Predavanje je akreditovano (A-1-1599/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


10.05.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

REZULTATI LEČENJA KOMPLEKSNIH PRELOMA ACETABULUMA

Predavanje je akreditovano (A-1-919/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


05.04.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

POVREDE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA PRI RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Predavanje je akreditovano (A-1-921/16) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…