Секција за патологију – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

20.6.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Специфичности у патохистолошкој анализи биопсије трансплантата бубрега са освртом на најновију Banff класификацију и приказ три уропатолошка случаја

Састанак је акредитован (А-1-1079/17) и носи 3 бода за предаваче и 2 за слушаоце.

Детаљније…