Секција за социјалну медицину – Актуелно

19.5.2017 – Нови Сад

Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 19.05.2017. године (петак) са почетком у 10.00 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. “Здравствено промотивне кампање – рад у заједници” – (акредитовани домаћи курс I категорије, А-1-2685/16, руководилац доц.др Оља Нићифоровић Шурковић)
2. Скупштина секције социјалне медицине и усвајање Плана рада за 2017. годину
3. Додела признања члановима Секције за 2016. годину
4. Актуелна проблематика
5. Организација и спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада
6. Разно

С поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Светлана Квргић