Секција за социјалну медицину – Актуелно

25.9.2017 – Нови Сад

Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 25.09.2017. године (понедељак) са почетком у 10.00 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Промоција здравља на раду – (акредитовани стручни састанак I категорије А-1-1815/17, руководилац прим. др Дубравка Николовски, Завод за јавно здравље Панчево)
2. Физичка активност или лек? – (акредитовани стручни састанак I категорије А-1-483/17, руководилац прим. др Дубравка Николовски, Завод за јавно здравље Панчево)
3. Разно

С поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Светлана Квргић