Секција за социјалну медицину – Актуелно

21.12.2016 – Нови Сад

Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 21.12.2016. године (среда) са почетком у 10 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Активности Завода за јавно здравље Сремска Митровица везане за транзиторне прихватне центре – прим. др Нада Зец Петковић, Завод за јавно здравље Сремска Митровица
2. Квалитет живота одраслих особа са моторним инвалидитетом на територији Војводине – приказ докторске дисертације  – Доц. др Соња Шушњевић, Институт за јавно здравље Војводине
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Разно

С поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Светлана Квргић