Sekcija za socijalnu medicinu – Aktuelno

26.4.2018 – Novi Sad

Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji socijalne medicine koja će se održati 26.04.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10.30 časova u prostorijama DLV SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. “Zdravstveno vaspitanje dece uzrasta 6-10 godina na temu: Životna sredina i zdravlje”– (akreditovani domaći kurs I kategorije, A-1-2537/17, rukovodilac doc. dr Snežana Ukropina)

2. Skupština sekcije socijalne medicine i usvajanje Plana rada za 2018. godinu

3. Dodela priznanja članovima Sekcije za 2017. godinu

4. Aktuelna problematika

S poštovanjem,

Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Svetlana Kvrgić