Стоматолошка секција – Архива

 

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

9.12.2017 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

55 ГОДИНА СТОМАТОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ДЛВ-СЛД, СТРУКА И НАУКА

Симпозијум је акредитован за стоматологе, лекаре, зубне техничаре и стоматолошке сестре (В-1119/17-II) и носи 4 бода за слушаоце.

Детаљније…


14-15.5.2017 – ОСМИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

Карактер научно-стручног скупа је мултидисциплинарни

Акредитација: В-971/16-II; А-1-2892/16

Детаљније…