Stomatološka sekcija – Arhiva

 

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

19-20.5.2018 – MEĐUNARODNI KONGRES, Novi Sad

9. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE (V-1125/17-II)

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

9.12.2017 – NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

55 GODINA STOMATOLOŠKE SEKCIJE DLV-SLD, STRUKA I NAUKA

Simpozijum je akreditovan za stomatologe, lekare, zubne tehničare i stomatološke sestre (V-1119/17-II) i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


14-15.5.2017 – OSMI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE, Novi Sad

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni

Akreditacija: V-971/16-II; A-1-2892/16

Detaljnije…