Urološka sekcija – Aktuelno

20.4.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Nacionalni simpozijum Seksološke, Urološke i Neurološke sekcije Društva lekara Vojvodine SLD koji će se održati 20. aprila 2018. godine u NOVOM SADU u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine (Platonova bb) s početkom u 9,30 časova.

TEMA: KLINIČKI ASPEKTI SEKSUALNIH DISFUNKCIJA

P R O G R A M :

1. Registracija učesnika
2. Pozdravne reči
3. SEKSUALNE DISFUNKCIJE KOD MUŠKARACA
Prof. dr Goran Marušić, urolog
4. INTERDISCIPLINARNI PRISTUP SEKSUALNIM DISFUNKCIJAMA
Prof. dr Vasilije Topalov, kardiolog
5. NEUROLOŠKI UZROCI I EVAULACIJA SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Doc. dr Aleksandar Kopitović, neurolog
P A U Z A
6. PREVAZILAŽENJE SEKSUALNIH ZABRANA PSIHOTERAPIJOM
Mr Miroslava Vučetić Ćirić, psiholog
7. UROLOŠKE OPERACIJE I EREKTILNA DISFUNKCIJA
Prof. dr Vuk Sekulić, urolog
8. EREKTILNA DISFUNKCIJA FAKTOR RIZIKA NASTANKA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Prof. dr Miroslav Štajnic, kardiolog
9. ZNAČAJ SEKSUALNIH POMAGALA U ZBRINJAVANJU SEKSUALNIH DISFUNKCIJA
Dr Nebojša Baračkov, psihijatar
10. Diskusija i evaluacija Simpozijuma

Simpozijum je akreditovan (A-1-1096/18) za lekare, stomatologe, farmaceute i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike. Simpozijum je besplatan za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za Simpozijum 20.04.). Prijava za Simpozijum je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 16.04.2018. godine.

S poštovanjem,

Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov
Predsednik Urološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Goran Marušić
Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin