АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
07/10/2022АКТИВ ЗА ХИГИЈЕНУ

Стручни састанак, Нови Сад

ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Састанак је акредитован (А-1-1203/22) за лекаре и здравствене техничаре и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


11/10/2022 - 25/10/2022Подружница НС - ОКТОБАР

 

Распоред предавања за ОКТОБАР

• 11. ОКТОБАР 2022. САВРЕМЕНИ ТРЕТМАН БОЛЕСНИКА СА АЛЕРГИЈСКИМ РИНИТИСОМ – А-1-1608/21

• 18. ОКТОБАР 2022. ЗАШТО СЕ ПРЕШЛО СА ОПШТЕ АНЕСТЕЗИЈЕ НА СПИНАЛНУ ЗА ЦАРСКИ РЕЗ? – А-1-93/22

• 25. ОКТОБАР 2022. КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ ОСТЕОПОРОЗЕ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ЗА НАСТАЈАЊЕ ОСТЕОПОРОЗЕ – А-1-92/22

Детаљније…


14/10/2022 - 15/10/2022СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

XVIII ВОЈВОЂАНСКИ ДАНИ, Нови Сад

14.10.2022 – 6 тема

15.10.20224 теме

Електронски тест акредитован код Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-1189/22 – 5 бодова

Детаљније…


19/10/2022СEКСOЛOШКA СEКЦИJA

Стручни састанак, Нови Сад

1. СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ – УЛОГА ГИНЕКОЛОГА (А-1-1191/22)
2. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И СЕКСУАЛНИ ЖИВОТ
(А-1-1193/22)

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


26/10/2022СEКСOЛOШКA СEКЦИJA

Стручни састанак, Нови Сад

ПОРЕМЕЋАЈ ТЕЛЕСНЕ СХЕМЕ И УТИЦАЈ НА СЕКСУАЛНОСТ

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1192/22).

Детаљније…


15/11/2022Резултати акредитације

 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то:

7. марта 2022. године,

09. маја 2022. године,

15. августа 2022. године и

14. новембра 2022. године.

 


30/12/2022 - 31/12/2022СВИ ТЕСТОВИ ОНЛАЈН

 


* *ИЗАБЕРИТЕ ТЕСТ* *

*  СВИ ТЕСТОВИ – Подружница ЗР


*до 7.3.2023 – Индивидуалне стратегије за управљање стресом у доба COVID пандемије – Реуматолошка секција


*до 18.11.2022 – XVII Војвођански дани опште медицине

– Пост COVID-19 у примарној здравственој заштити  – Секције опште медицине
– Респираторне манифестације пост COVID-19 у примарној здравственој заштити – Секције опште медицине
– Неуролошке и психијатријске манифестације пост COVID-19 у примарној здравственој заштити – Секције опште медицине
– Дерматолошке манифестације пост COVID-19 у примарној здравственој заштити – Секције опште медицине


* до 28.12.2022 – Новине у приступу аутоимуној тироидној болести и акромегалији – Секција за ендокринолошке и метаболичке поремећајеа