АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
22/10/2019СЕКЦИЈА ЗА ХУМАНОСТ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ

 

У ПОВОДУ 100 ГОДИШЊИЦЕ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

“MEDICI PRO ARTE”
XXVIII анале

 

Детаљније…


31/10/2019СEКСOЛOШКA СEКЦИJA

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. ПСИХОПАТОЛОШКИ, СОЦИОЛОШКИ И СЕКСУАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ЈАПАНУ ДАНАШЊИЦЕ

Предавањe је aкрeдитoвaно зa лeкaрe и стoмaтoлoгe и нoси 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


05/11/2019СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ЛЕЧЕЊЕ ПРЕЛОМА СКАФОИДНЕ КОСТИ

Предавање је акредитовано (А-1-771/19) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


06/11/2019КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЛЕЧЕЊА АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ СТАРИЈИХ ОСОБА  (А-1-2484/18)

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЛЕЧЕЊА И ПРАЋЕЊА АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА (А-1-2485/18)

Оба предавања су акредитована за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и носе по 2 бода за слушаоце (4 укупно).

Детаљније…


13/11/2019КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. АЛГОРИТАМ ЛЕЧЕЊА БОЛЕСНИКА СА СРЧАНОМ СЛАБОШЋУ И КОМОРБИДИТЕТИМА (А-1-2486/18)

2. ЗНАЧАЈ СПИРОЕРГОМЕТРИЈЕ У ПРИПРЕМИ БОЛЕСНИКА ЗА ТРАНСПЛАНТ ПРОГРАМ (А-1-2483/18)

Оба предавања су акредитована за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и носе по 2 бода за слушаоце (4 укупно).

Детаљније…