АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
16/12/2019СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА и СТРУЧНИ САСТАНАК , Нови Сад

1. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

2. Здравствена способност учесника у возача моторних возила и ограничења која могу бити наведена у уверењу о здравственој способности

Предавање није акредитовано.

Детаљније…


16/12/2019СЕКЦИЈA ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ

СТРУЧНИ САСТАНАК и ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

АЛЕРГЕН СПЕЦИФИЧНА ИМУНОТЕРАПИЈА У ЛЕЧЕЊУ АЛЕРГИЈСКИХ БОЛЕСТИ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА

ГОДИШЊА СКУПШТИНА

С обзиром да је број места ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на састанку.

Детаљније…


16/12/2019АКТИВ ЛЕКАРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

СТРУЧНИ САСТАНАК и ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

1. Састанак Председништва Актива

2. ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА

3. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Детаљније…


20/12/2019СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Национални симпозијум, Нови Сад

РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ПРИКАЗ ТЕРАПИЈСКИХ МОГУЋНОСТИ НА КЛИНИЦИ ЗА ДЕЧЈУ ХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ IZZZDIOV

Симпозијум је акредитован за лекаре, медицинске сестре и физиотерапеуте (А-1-785/19) и носи 4 бода за слушаоце.

Детаљније…


20/12/2019ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА

СТРУЧНИ САСТАНАК  и ГОДИШЊА СКУПШТИНA, Нови Сад

– ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– СТРУЧНИ ДЕО: САВРЕМЕНО ЛЕЧЕЊЕ ПСОРИЈАЗЕ – ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ

Састанак је акредитован (А-1-2422/19) за лекаре и носи 3 бода за предаваче и 2 бодa за учеснике.

Детаљније…


20/12/2019УРОЛОШКА СЕКЦИЈА

САСТАНАК , Нови Сад

ПЕТ ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА

Позивамо Вас да подржите одржавање састанка секције за урологију ДЛВ-СЛД и узмете учешће у њеном раду презентацијом препарата из уролошког порт-фолија или штандом.

Детаљније…


23/12/2019СЕКЦИЈА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА и СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

II СТРУЧНИ ДЕО:
– СЕРОЛОШКО ДОКАЗИВАЊЕ АНТИЕРИТРОЦИТНИХ АНТИТЕЛА (А-1-1157/19)
– ТЕМА: АНЕМИЈЕ КОД РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА И РЕТКЕ ФОРМЕ АНЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ (А-1-2420/19)

Обе теме су акредитоване и носе по 2 бода за слушаоце.

Детаљније…