АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
28/02/2020СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

САСТАНАК, Нови Сад

Психосоцијалне вештине и промоција здавља

Акредитовано као курс 1. категорије.

Детаљније…


29/02/2020СЕКЦИЈA ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

НАЦИОНАЛНИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Нови Сад

УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ЗДРАВСТВУ – МОДЕЛИ, МОГУЋНОСТИ И НОВИНЕ

Курс je aкрeдитoвaн зa лeкaрe, стоматологе, фармацеуте, мeдицинскe сeстрe и здравствене техничаре (A-1-А-1-2419/19) и нoси 6 бoдовa зa слушaoцe.

Детаљније…