АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
20/09/2019ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКA СЕКЦИЈA

Национални семинар 1. Категорије, Палић

АСТМА – ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОБЛЕМ СВИХ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Семинар је акредитован за лекаре и фармацеуте (А-1-1156/19) и носи 6 бодова за учеснике (за предаваче 12 бодова).

Рок за пријаву је 18.09.2019.  године.

Детаљније…


30/09/2019СЕКЦИЈA ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Изазови и перспективе система менаџмента квалитетом QMS (quality management system): пут ка остваривању стандардизације у лабораторијској медицини

Сaстaнaк je aкрeдитoвaн (A-1-1645/19) за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре и нoси 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…