АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Датум/Време
04/02/2020ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Годишњa скупштинa и СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

2. НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСА

Састанак је акредитован (А-1-2409/19).

Детаљније…


06/02/2020АКТИВ СТОМАТОЛОГА НОВОГ САДА

СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. МЕТАЛКЕРАМИЧКИ МОСТ НА ДИСПАРАЛЕЛНИМ ИМПЛАНТАТИМА (В-1302/19-II)

Предавање је акредитовано за стоматологе, медицинске сестре и зубне техничаре и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…