AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
04/02/2020 - 25/02/2020PODRUŽNICA NOVI SAD

Predavanja za FEBRUAR, Novi Sad

 – 4. FEBRUAR 2020NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESA
– 11. FEBRUAR 2020VASKULITISI UDRUŽENI SA ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM ANTITELIMA (ANCA)- SAVREMENI PRISTUP
– 18. FEBRUAR 2020AKUTNI KARDIORENALNI SINDROM
– 25. FEBRUAR 2020 – UTICAJ KOMPLIJANSE BOLESNIKA NA ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA

Predavanja su akreditovana.

Detaljnije…


28/02/2020SEKCIJA ZA SOCIJALNU MEDICINU

SASTANAK, Novi Sad

Psihosocijalne veštine i promocija zdavlja

Akreditovano kao kurs 1. kategorije.

Detaljnije…


29/02/2020SEKCIJA ZA ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

NACIONALNI KURS 1. KATEGORIJE, Novi Sad

UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – MODELI, MOGUĆNOSTI I NOVINE

Kurs je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-A-1-2419/19) i nosi 6 bodova za slušaoce.

Detaljnije…