AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
29/11/2019INFEKTOLOŠKA SEKCIJA

STRUČNI SASTANAK I kataegorije, Novi Sad

1. Vanbolničke pneumonije, dijagnoza i lečenje

2. Novine u terapiji i prevenciji Clostridium difficile infekcije

Stručni sastanak I kataegorije, predavači 4, slušaoci 2 boda.

Detaljnije…


20/12/2019SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Nacionalni simpozijum, Novi Sad

RAZVOJ DEČJE REHABILITACIJE I PRIKAZ TERAPIJSKIH MOGUĆNOSTI NA KLINICI ZA DEČJU HABILITACIJU I REHABILITACIJU IZZZDIOV

Simpozijum je akreditovan za lekare, medicinske sestre i fizioterapeute (A-1-785/19) i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…