AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
07/12/2022SEKCIJA ZA SOCIJALNU MEDICINU

Sastanak i Godišnja skupština, Novi Sad

Nacionalni kurs I kategorije: „Zdravstveni rizici prevelkog unosa soli; mogućnosti za intervenciju“

Akreditovano odlukom Zdravstvenog saveta Srbije 153-02-112/2022-01, od 7.3.2022. godine. Akreditacioni broj: A-1-296/22.

Detaljnije…


30/12/2022 - 31/12/2023SVI TESTOVI ONLAJN

 


* *IZABERITE TEST* *

*do 15.8.2023 – Sekcija opšte medicine

Upotreba SCORE2 i SCORE2-OP tablica u proceni rizika za kardiovaskularne bolesti
– Zapaljenske bolesti spoljašnjeg i srednjeg uha u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
– Osnovni principi palijativnog zbrinjavanja: uloga izabranog lekara* *IZABERITE TESTOVE NA SAJTU  PODRUŽNICE ZRENJANIN* *

*  Klik na dugme TESTOVI vodi vas na sajt Podružnice Zrenjanin


*do 7.3.2023 – Individualne strategije za upravljanje stresom u doba COVID pandemije – Reumatološka sekcija


* do 28.12.2022 – Novine u pristupu autoimunoj tiroidnoj bolesti i akromegaliji – Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećajea