AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Datum/Vreme
20/04/2023 - 21/04/2023KANCEROLOŠKA SEKCIJA

SIMPOZIJUM, Sremska Kamenica

DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE I PERKUTANE BIOPSIJE – (A-1-548/23)

Simpozijum je akreditovan i nosi 8 bodova za predavače i 4 boda za učesnike.

Detaljnije…


21/04/2023Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje i Ginekološko-akušerska sekcija

 

SIMPOZIJUM, Novi Sad

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE DIJABETESNIH ŽENA OD ADOLESCENCIJE DO MENOPAUZE – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP – (A-1-546/23)

Simpozijum je akreditovan i nosi 8 bodova za predavače i 4 boda za učesnike.

Detaljnije…


31/12/2023SVI TESTOVI ONLAJN

 


* *IZABERITE TEST* *

*do 15.8.2023 – Sekcija opšte medicine

Upotreba SCORE2 i SCORE2-OP tablica u proceni rizika za kardiovaskularne bolesti
– Zapaljenske bolesti spoljašnjeg i srednjeg uha u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
– Osnovni principi palijativnog zbrinjavanja: uloga izabranog lekara* *IZABERITE TESTOVE NA SAJTU  PODRUŽNICE ZRENJANIN* *

*  Klik na dugme TESTOVI vodi vas na sajt Podružnice Zrenjanin