Часопис МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Издавачка делатност ДЛВ-СЛД регулисана је чланом 24. Статута Друштва и уређује се Правилником о издавачкој делатности, у циљу упознавања медицинске и шире јавности са радом Друштва, научним и стручним резултатима рада својих чланова и других научних и стручних радника, те, у циљу задовољавања научних, стручних и образовних потреба својих чланова.

Постојање Издавачке делатности Друштва везује се за почетак излажења часописа „Медицински преглед“. Први број овог часописа изашао је 01. јуна 1948. године, на основу одлуке донесене на Пленуму подружнице СЛД за Војводину 15. фебруара 1948. године у Новом Саду. За главног уредника часописа, уједно и првог председника Издавачке делатности Друштва изабран је др Владимир Јаковљевић, шеф И Хируршког одељења Главне покрајинске болнице у Новом Саду, а за секретара Редакцијског одбора часописа постављен је др Димитрије Стануловић. У Редакцијском одбору „Медицинског прегледа“ нашли су се и др Јован Ненадовић, др Нестор Теодоровић, др Ђура Деканић, др Милутин Симић, др Светозар Поштић, др Ђорђе Огњановић, др Владимир Миличев, др М. Томашић, др Н. Вујић, др Душан Малушев и др М. Крстић. У почетку је часопис лекара Војводине излазио повремено, а од 1953. године редовно као двоброј, шест пута годишње.

„Стоматолошки информатор“ покренут је 1994. године и излази као стручни часопис Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД.

Осим ових сталних публикација, издавачка делатност Друштва обухвата и издавање суплемената часописа, зборника радова са стручних скупова специјалистичких секција, монографија, билтена, брошура и посебних издања, а припадају јој и издавање чланских карата Друштва, Хипократове заклетве, образаца за лекарска уверења, приправничких књижица, образаца за награде и признања, позивница и меморандума. Сва издања могу бити објављена у облику штампане или електронске публикације (ЦД), на српском или енглеском језику.

Задаци, услови и организација Издавачке делатности ДЛВ-СЛД, као и начин рада редакцијских одбора, издавање и финансирање публикација и других издања Друштва уређују се Правилником о издавачкој делатности ДЛВ-СЛД.

Преузмите Правилник о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД.

Часопис МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

„Медицински преглед“ је једини свеобухватни часопис свих лекара, после часописа „Српски архив“ СЛД, најстарији медицински часопис оваквог карактера у нашој земљи. У току 60 година континуираног излажења, дао је немерљив допринос развоју и унапређењу медицинске мисли и здравствене службе у Војводини и значајно помогао у стварању неопходних кадрова…

Медицински преглед је часопис Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва који објављује радове из различитих области биомедицине намењене широким лекарским круговима. Основан је 1948. године, а од 1953. године излази редовно, двомесечно (шест двоброја годишње).

Часопис објављује радове чланова Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, као и радове претплатника часописа из земље и иностранства. За штампу се прихватају само они радови који су написани према упутству за сараднике и који су прошли стручну рецензију. Часопис садржи више категорија радова – уводнике, оригиналне, прегледне и стручне радове, приказе случајева, претходна саопштења, радове из историје медицине и друге врсте чланака.

Радови се штампају на српском језику, са сажетком на енглеском језику и прилозима на српском и на енглеском језику, а одабрани радови, као и радови ван српског говорног подручја, објављују се у целини на енглеском језику са сажетком на српском језику.

У саставу Редакцијског одбора Медицинског прегледа налазе се реномирани стручњаци како из земље, тако и из иностранства. Часопис има препознатљиву форму и индексиран је у следећим базама: Index Medicus, Scopus, doiSerbia i Directory of Open Access Journals.

Погледајте Опште информације о часопису – редакцијски одбор, уредништво …

Погледајте Упутство сарадницима 2016 – информације о начину на који аутори треба да припремају чланке за објављивање у часопису

Погледајте Information for Authors 2016 – Informations regarding the way the authors should prepare their articles for publishing in this magazine

ПОСЕТИТЕ АРХИВУ ОБЈАВЉЕНИХ ЧАСОПИСА ….