Časopis MEDICINSKI PREGLED

O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI

Izdavačka delatnost DLV-SLD regulisana je članom 24. Statuta Društva i uređuje se Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti, u cilju upoznavanja medicinske i šire javnosti sa radom Društva, naučnim i stručnim rezultatima rada svojih članova i drugih naučnih i stručnih radnika, te, u cilju zadovoljavanja naučnih, stručnih i obrazovnih potreba svojih članova.

Postojanje Izdavačke delatnosti Društva vezuje se za početak izlaženja časopisa „Medicinski pregled“. Prvi broj ovog časopisa izašao je 01. juna 1948. godine, na osnovu odluke donesene na Plenumu podružnice SLD za Vojvodinu 15. februara 1948. godine u Novom Sadu. Za glavnog urednika časopisa, ujedno i prvog predsednika Izdavačke delatnosti Društva izabran je dr Vladimir Jakovljević, šef I Hirurškog odeljenja Glavne pokrajinske bolnice u Novom Sadu, a za sekretara Redakcijskog odbora časopisa postavljen je dr Dimitrije Stanulović. U Redakcijskom odboru „Medicinskog pregleda“ našli su se i dr Jovan Nenadović, dr Nestor Teodorović, dr Đura Dekanić, dr Milutin Simić, dr Svetozar Poštić, dr Đorđe Ognjanović, dr Vladimir Miličev, dr M. Tomašić, dr N. Vujić, dr Dušan Malušev i dr M. Krstić. U početku je časopis lekara Vojvodine izlazio povremeno, a od 1953. godine redovno kao dvobroj, šest puta godišnje.

„Stomatološki informator“ pokrenut je 1994. godine i izlazi kao stručni časopis Stomatološke sekcije DLV-SLD.

Osim ovih stalnih publikacija, izdavačka delatnost Društva obuhvata i izdavanje suplemenata časopisa, zbornika radova sa stručnih skupova specijalističkih sekcija, monografija, biltena, brošura i posebnih izdanja, a pripadaju joj i izdavanje članskih karata Društva, Hipokratove zakletve, obrazaca za lekarska uverenja, pripravničkih knjižica, obrazaca za nagrade i priznanja, pozivnica i memoranduma. Sva izdanja mogu biti objavljena u obliku štampane ili elektronske publikacije (CD), na srpskom ili engleskom jeziku.

Zadaci, uslovi i organizacija Izdavačke delatnosti DLV-SLD, kao i način rada redakcijskih odbora, izdavanje i finansiranje publikacija i drugih izdanja Društva uređuju se Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti DLV-SLD.

Preuzmite Pravilnik o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD.

Časopis MEDICINSKI PREGLED

„Medicinski pregled“ je jedini sveobuhvatni časopis svih lekara, posle časopisa „Srpski arhiv“ SLD, najstariji medicinski časopis ovakvog karaktera u našoj zemlji. U toku 60 godina kontinuiranog izlaženja, dao je nemerljiv doprinos razvoju i unapređenju medicinske misli i zdravstvene službe u Vojvodini i značajno pomogao u stvaranju neophodnih kadrova…

Medicinski pregled je časopis Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji objavljuje radove iz različitih oblasti biomedicine namenjene širokim lekarskim krugovima. Osnovan je 1948. godine, a od 1953. godine izlazi redovno, dvomesečno (šest dvobroja godišnje).

Časopis objavljuje radove članova Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, kao i radove pretplatnika časopisa iz zemlje i inostranstva. Za štampu se prihvataju samo oni radovi koji su napisani prema uputstvu za saradnike i koji su prošli stručnu recenziju. Časopis sadrži više kategorija radova – uvodnike, originalne, pregledne i stručne radove, prikaze slučajeva, prethodna saopštenja, radove iz istorije medicine i druge vrste članaka.

Radovi se štampaju na srpskom jeziku, sa sažetkom na engleskom jeziku i prilozima na srpskom i na engleskom jeziku, a odabrani radovi, kao i radovi van srpskog govornog područja, objavljuju se u celini na engleskom jeziku sa sažetkom na srpskom jeziku.

U sastavu Redakcijskog odbora Medicinskog pregleda nalaze se renomirani stručnjaci kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Časopis ima prepoznatljivu formu i indeksiran je u sledećim bazama: Index Medicus, Scopus, doiSerbia i Directory of Open Access Journals.

Pogledajte Opšte informacije o časopisu – redakcijski odbor, uredništvo …

Pogledajte Uputstvo saradnicima 2016 – informacije o načinu na koji autori treba da pripremaju članke za objavljivanje u časopisu

Pogledajte Information for Authors 2016 – Informations regarding the way the authors should prepare their articles for publishing in this magazine

POSETITE ARHIVU OBJAVLJENIH ČASOPISA ….