Часопис СТОМАТОЛОШКИ ИНФОРМАТОР

О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Издавачка делатност ДЛВ-СЛД регулисана је чланом 24. Статута Друштва и уређује се Правилником о издавачкој делатности, у циљу упознавања медицинске и шире јавности са радом Друштва, научним и стручним резултатима рада својих чланова и других научних и стручних радника, те, у циљу задовољавања научних, стручних и образовних потреба својих чланова.

Постојање Издавачке делатности Друштва везује се за почетак излажења часописа „Медицински преглед“. Први број овог часописа изашао је 01. јуна 1948. године, на основу одлуке донесене на Пленуму подружнице СЛД за Војводину 15. фебруара 1948. године у Новом Саду. За главног уредника часописа, уједно и првог председника Издавачке делатности Друштва изабран је др Владимир Јаковљевић, шеф И Хируршког одељења Главне покрајинске болнице у Новом Саду, а за секретара Редакцијског одбора часописа постављен је др Димитрије Стануловић. У Редакцијском одбору „Медицинског прегледа“ нашли су се и др Јован Ненадовић, др Нестор Теодоровић, др Ђура Деканић, др Милутин Симић, др Светозар Поштић, др Ђорђе Огњановић, др Владимир Миличев, др М. Томашић, др Н. Вујић, др Душан Малушев и др М. Крстић. У почетку је часопис лекара Војводине излазио повремено, а од 1953. године редовно као двоброј, шест пута годишње.

„Стоматолошки информатор“ покренут је 1994. године и излази као стручни часопис Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД.

Осим ових сталних публикација, издавачка делатност Друштва обухвата и издавање суплемената часописа, зборника радова са стручних скупова специјалистичких секција, монографија, билтена, брошура и посебних издања, а припадају јој и издавање чланских карата Друштва, Хипократове заклетве, образаца за лекарска уверења, приправничких књижица, образаца за награде и признања, позивница и меморандума. Сва издања могу бити објављена у облику штампане или електронске публикације (ЦД), на српском или енглеском језику.

Задаци, услови и организација Издавачке делатности ДЛВ-СЛД, као и начин рада редакцијских одбора, издавање и финансирање публикација и других издања Друштва уређују се Правилником о издавачкој делатности ДЛВ-СЛД.

Преузмите Правилник о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД.

informator32

Часопис СТОМАТОЛОШКИ ИНФОРМАТОР

Стручно-научно-информативни часопис једне од најбројнијих секција Друштва, Стоматолошке. Његово покретање и излажење пуних 10 година резулат је рада свих чланова Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД…Први број ове публикације, под називом „Информатор„, штампан је 1994. године, као стручно-информативни лист једне од најбројнијих секција Друштва, Стоматолошке. Његово покретање и излажење резулат је рада свих чланова Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД, на челу са тадашњим председником прим. др Браниславом Кардашевићем, а уз велику помоћ наставника и сарадника Стоматолошког факултета у Београду, Клинике за стоматологију Медицинског факултета у Новом Саду и Клинике за стоматологију Војномедицинске академије..

Након 10 година континуираног излажења, а поводом прославе 40 година постојања и рада Стоматолошке секције ДЛВ-СЛД, овај лист прераста у стручно-научно-информативни часопис под називом „Стоматолошки информатор“.

„Стоматолошки информатор“ излази најмање два пута годишње и доставља се сваком члану Стоматолошке секције уз плаћену чланарину за текућу годину. Могуће је извршити претплату за појединце, за установе, као и за иностранство. Уколико сте заинтересовани за претплату на наш часопис молимо Вас да нас контактирате.
Рукописи се достављају уреднику часописа „Стоматолошки информатор“ на адресу: Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 9.
Е-маил: dlv@neobee.net

Погледајте Опште информације о часопису – редакцијски одбор, уредништво …

Погледајте Упутство сарадницима – информације о начину на који аутори треба да припремају чланке за објављивање у часопису

ПОСЕТИТЕ АРХИВУ ОБЈАВЉЕНИХ ЧАСОПИСА ….