Časopis STOMATOLOŠKI INFORMATOR

O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI

Izdavačka delatnost DLV-SLD regulisana je članom 24. Statuta Društva i uređuje se Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti, u cilju upoznavanja medicinske i šire javnosti sa radom Društva, naučnim i stručnim rezultatima rada svojih članova i drugih naučnih i stručnih radnika, te, u cilju zadovoljavanja naučnih, stručnih i obrazovnih potreba svojih članova.

Postojanje Izdavačke delatnosti Društva vezuje se za početak izlaženja časopisa „Medicinski pregled“. Prvi broj ovog časopisa izašao je 01. juna 1948. godine, na osnovu odluke donesene na Plenumu podružnice SLD za Vojvodinu 15. februara 1948. godine u Novom Sadu. Za glavnog urednika časopisa, ujedno i prvog predsednika Izdavačke delatnosti Društva izabran je dr Vladimir Jakovljević, šef I Hirurškog odeljenja Glavne pokrajinske bolnice u Novom Sadu, a za sekretara Redakcijskog odbora časopisa postavljen je dr Dimitrije Stanulović. U Redakcijskom odboru „Medicinskog pregleda“ našli su se i dr Jovan Nenadović, dr Nestor Teodorović, dr Đura Dekanić, dr Milutin Simić, dr Svetozar Poštić, dr Đorđe Ognjanović, dr Vladimir Miličev, dr M. Tomašić, dr N. Vujić, dr Dušan Malušev i dr M. Krstić. U početku je časopis lekara Vojvodine izlazio povremeno, a od 1953. godine redovno kao dvobroj, šest puta godišnje.

„Stomatološki informator“ pokrenut je 1994. godine i izlazi kao stručni časopis Stomatološke sekcije DLV-SLD.

Osim ovih stalnih publikacija, izdavačka delatnost Društva obuhvata i izdavanje suplemenata časopisa, zbornika radova sa stručnih skupova specijalističkih sekcija, monografija, biltena, brošura i posebnih izdanja, a pripadaju joj i izdavanje članskih karata Društva, Hipokratove zakletve, obrazaca za lekarska uverenja, pripravničkih knjižica, obrazaca za nagrade i priznanja, pozivnica i memoranduma. Sva izdanja mogu biti objavljena u obliku štampane ili elektronske publikacije (CD), na srpskom ili engleskom jeziku.

Zadaci, uslovi i organizacija Izdavačke delatnosti DLV-SLD, kao i način rada redakcijskih odbora, izdavanje i finansiranje publikacija i drugih izdanja Društva uređuju se Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti DLV-SLD.

Preuzmite Pravilnik o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD.

informator32

Časopis STOMATOLOŠKI INFORMATOR

Stručno-naučno-informativni časopis jedne od najbrojnijih sekcija Društva, Stomatološke. Njegovo pokretanje i izlaženje punih 10 godina rezulat je rada svih članova Stomatološke sekcije DLV-SLD…Prvi broj ove publikacije, pod nazivom „Informator„, štampan je 1994. godine, kao stručno-informativni list jedne od najbrojnijih sekcija Društva, Stomatološke. Njegovo pokretanje i izlaženje rezulat je rada svih članova Stomatološke sekcije DLV-SLD, na čelu sa tadašnjim predsednikom prim. dr Branislavom Kardaševićem, a uz veliku pomoć nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Klinike za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Klinike za stomatologiju Vojnomedicinske akademije..

Nakon 10 godina kontinuiranog izlaženja, a povodom proslave 40 godina postojanja i rada Stomatološke sekcije DLV-SLD, ovaj list prerasta u stručno-naučno-informativni časopis pod nazivom „Stomatološki informator“.

„Stomatološki informator“ izlazi najmanje dva puta godišnje i dostavlja se svakom članu Stomatološke sekcije uz plaćenu članarinu za tekuću godinu. Moguće je izvršiti pretplatu za pojedince, za ustanove, kao i za inostranstvo. Ukoliko ste zainteresovani za pretplatu na naš časopis molimo Vas da nas kontaktirate.
Rukopisi se dostavljaju uredniku časopisa „Stomatološki informator“ na adresu: Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, 21000 Novi Sad, Vase Stajića 9.
E-mail: dlv@neobee.net

Pogledajte Opšte informacije o časopisu – redakcijski odbor, uredništvo …

Pogledajte Uputstvo saradnicima – informacije o načinu na koji autori treba da pripremaju članke za objavljivanje u časopisu

POSETITE ARHIVU OBJAVLJENIH ČASOPISA ….