Чланарина за 2021. годину

На седници Председништва Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва која је одржана 29.01.2021. године у Новом Саду једногласно је донета

О Д Л У К А
Да износ годишње чланарине за 2021. годину буде 3.800,00 динара.

 

Чланарина се може уплаћивати у 2 рате, и то први део до маја, а други део до октобра месеца 2021. године, лично или путем обуставе од зарада запослених у здравственим установама, уз достављање списка Стручној служби ДЛВ-СЛД.

 

Чланарине уплатити на жиро рачун 340-1861-70

 

Износ партиципације за издавање потврда је 500,00 динара.

 


ПОГЛЕДАЈТЕ ОДЛУКУ О ЧЛАНАРИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ