ОБРАСЦИ ДЛВ-СЛД

Потврда о учешћу на стручном састанку секције ДЛВ-СЛД

Лекарско уверење за управљање моторним возилом
obrasci_potvrda obrasci_lu_za_upravljanje

Лекарско уверење

Захтев за издавање лекарског уверења за управљање моторним возилом
obrasci_lu obrasci_zahtev_za_upravljanje

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021.