PRAVILNICI BITNI ZA RAD DLV-SLD

Pravilnik o dodeljivanju godišnjih nagrada i priznanja


 Pravilnik o uslovima za dodelu naziva primarijus


 Pravilnik o radu Specijalističkih sekcija


 Pravilnik o izdavačkoj delatnosti


 Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji


 OSTALI PRAVILNICI

Pravilnik o arhivskom i kancelarijskom poslovanju

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi

Pravilnik o načinu upotrebe, čuvanja i broju pečata DLV-SLD

Pravilnik o radu Skupštine DLV-SLD

Pravilnik o radu Predsedništva DLV