Едукација

Континуирана едукација (КЕ) лекара ДЛВ-СЛД

Статутом Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва члановима 7. и 8. регулисани су његови циљеви и задаци са посебним освртом на стручно усавршавање лекара који се непрекидно обавља од дана оснивања еснафа.

Данас, када је континуирана едукација (КЕ) лекара законска обавеза, ДЛВ-СЛД има додатну обавезу да своје стручне и научне састанке акредитује и омогући својим члановима да своју законску обавезу испуне на најквалитетнији начин.

За ефикасност спровођења КЕ, Скупштина ДЛВ-СЛД је фебруара 2011. године формирала Одборе који су задужени да прате рад акредитованих састанака, врше контроле пријава акредитованих програма и дају рецензије на исте, сарађују са Одбором за едукацију СЛД, као и са Здравственим саветом Србије који одобрава акредитације.

Одбори


Акредитовани програми


Обрасци и рокови


Правилник о раду