Edukacija

Kontinuirana edukacija (KE) lekara DLV-SLD

Statutom Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva članovima 7. i 8. regulisani su njegovi ciljevi i zadaci sa posebnim osvrtom na stručno usavršavanje lekara koji se neprekidno obavlja od dana osnivanja esnafa.

Danas, kada je kontinuirana edukacija (KE) lekara zakonska obaveza, DLV-SLD ima dodatnu obavezu da svoje stručne i naučne sastanke akredituje i omogući svojim članovima da svoju zakonsku obavezu ispune na najkvalitetniji način.

Za efikasnost sprovođenja KE, Skupština DLV-SLD je februara 2011. godine formirala Odbore koji su zaduženi da prate rad akreditovanih sastanaka, vrše kontrole prijava akreditovanih programa i daju recenzije na iste, sarađuju sa Odborom za edukaciju SLD, kao i sa Zdravstvenim savetom Srbije koji odobrava akreditacije.

Odbori


Akreditovani programi


Obrasci i rokovi


Pravilnik o radu