ОБРАСЦИ И РОКОВИ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Извештај КЕ

Списак учесника КЕ-Промене КЕ – 2022

Формулар за пријаву Стучни састанак-Курс-Семинар-Симпозијум-Конгрес-Тест – 2022

Потврда о интелектуалној својини – 2022

Пријава за акредитацију програма КЕ – 2022

Промена КЕ – 2022

Приговор – 2022

Критеријуми за акредитацију УЗС – 2022


СВА ДОКУМЕНТА МОЖЕТЕ СКИНУТИ И СА САЈТА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕПрограми КЕ се достављају у ДЛВ-СЛД по роковима:

I рок до 15. јануара

II рок до 1. априла

III рок до 1. јула

IV рок до 1. октобра


Саопштење одбора КМЕ
ПРЕДСЕДНИЦИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИЦИМА ПОДРУЖНИЦА

Поштоване колеге, подсећамо Вам на рокове за акредитацију програма континуиране акредитације које је одредио Здравствени савет Србије:
Јануарски рок          15-30. Јануар        Постављање резултата       1. март
Априлски рок             1-15. Април          Постављање резултата     17. мај
Јунски рок                   1-15. Јули             Постављање резултата     16. август
Октобарски рок         1-15. Октобар      Постављање резултата     15. новембар

Како је неопходно да Одбор за континуирану едукацију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва одобри све достављене пријаве за акредитацију подружница и специјалистичких секција, рокови за достављање пријава у ДЛВ-СЛД су следећи:

Јануарски рок 5. Јануар
Априлски рок 15. март
Јунски рок 15. Јуни
Октобарски рок 15. септембар

С обзиром да је досадашња пракса показала да су врло често потребне допуне и исправке, те да се све пријаве из ДЛВ –СЛД обједињено прослеђују у Српко лекарско друштву, рокови у ДЛВ-СЛД су померени у односу на рокове ЗСС.
Најлепше Вас молимо да се постављених рокова стриктно придржавате јер се убудуће неће уважавати пријаве достављене након рока.
Срдачно Вас поздрављамо и захваљујемо на разумевању.

С поштовањем
Председник Одбора за КЕ ДЛВ-СЛД
Проф. др Едита Стокић


Саопштење одбора КМЕ
Поштоване Колегинице/Колеге,

С великим поносом можемо истаћи резултате Одбора за континуирану едукацију ДЛВ-СЛД. Током протеклих година одржане су бројне манифестације – стручни састанци, курсеви, симпозијуми и конгреси верификовани од стране нашег Одбора. Ако бисмо на неки начин желели да то изразимо математички – од стране Одбора у прошлој години, издато је 15.680 сертификата, што је, мора се признати, веома значајан резултат.

У току рада сусретали смо се, поред оваквих бројки, са бројним тешкоћама: непоштовање задатих рокова, грешке у испуњавању образаца, застарела литература и друге.

Овим путем желимо да истакнемо, ради унапређења даљег рада, Одбор за континуирану едукацију више неће узимати у обзир грешке у самој техници испуњавања образаца, већ ће само разматрати стручност, научност и оправданост облика континуиране едукације која се пријављује.

У жељи да даље развијамо подручје континуиране едукације, а све у циљу унапређења рада и побољшању квалитета стручног усавршавања чланова нашег Друштва, срдачно Вас поздрављам и позивам на даљу сарадњу.

Проф. др Едита Стокић