OBRASCI I ROKOVI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Izveštaj KE

Spisak učesnika KE-Promene KE – 2022

Formular za prijavu Stučni sastanak-Kurs-Seminar-Simpozijum-Kongres-Test – 2022

Potvrda o intelektualnoj svojini – 2022

Prijava za akreditaciju programa KE – 2022

Promena KE – 2022

Prigovor – 2022

Kriterijumi za akreditaciju UZS – 2022


SVA DOKUMENTA MOŽETE SKINUTI I SA SAJTA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJEProgrami KE se dostavljaju u DLV-SLD po rokovima:

I rok do 15. januara

II rok do 1. aprila

III rok do 1. jula

IV rok do 1. oktobra


Saopštenje odbora KME
PREDSEDNICIMA SPECIJALISTIČKIH SEKCIJA
PREDSEDNICIMA PODRUŽNICA

Poštovane kolege, podsećamo Vam na rokove za akreditaciju programa kontinuirane akreditacije koje je odredio Zdravstveni savet Srbije:
Januarski rok          15-30. Januar        Postavljanje rezultata       1. mart
Aprilski rok             1-15. April          Postavljanje rezultata     17. maj
Junski rok                   1-15. Juli             Postavljanje rezultata     16. avgust
Oktobarski rok         1-15. Oktobar      Postavljanje rezultata     15. novembar

Kako je neophodno da Odbor za kontinuiranu edukaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva odobri sve dostavljene prijave za akreditaciju podružnica i specijalističkih sekcija, rokovi za dostavljanje prijava u DLV-SLD su sledeći:

Januarski rok 5. Januar
Aprilski rok 15. mart
Junski rok 15. Juni
Oktobarski rok 15. septembar

S obzirom da je dosadašnja praksa pokazala da su vrlo često potrebne dopune i ispravke, te da se sve prijave iz DLV –SLD objedinjeno prosleđuju u Srpko lekarsko društvu, rokovi u DLV-SLD su pomereni u odnosu na rokove ZSS.
Najlepše Vas molimo da se postavljenih rokova striktno pridržavate jer se ubuduće neće uvažavati prijave dostavljene nakon roka.
Srdačno Vas pozdravljamo i zahvaljujemo na razumevanju.

S poštovanjem
Predsednik Odbora za KE DLV-SLD
Prof. dr Edita Stokić


Saopštenje odbora KME
Poštovane Koleginice/Kolege,

S velikim ponosom možemo istaći rezultate Odbora za kontinuiranu edukaciju DLV-SLD. Tokom proteklih godina održane su brojne manifestacije – stručni sastanci, kursevi, simpozijumi i kongresi verifikovani od strane našeg Odbora. Ako bismo na neki način želeli da to izrazimo matematički – od strane Odbora u prošloj godini, izdato je 15.680 sertifikata, što je, mora se priznati, veoma značajan rezultat.

U toku rada susretali smo se, pored ovakvih brojki, sa brojnim teškoćama: nepoštovanje zadatih rokova, greške u ispunjavanju obrazaca, zastarela literatura i druge.

Ovim putem želimo da istaknemo, radi unapređenja daljeg rada, Odbor za kontinuiranu edukaciju više neće uzimati u obzir greške u samoj tehnici ispunjavanja obrazaca, već će samo razmatrati stručnost, naučnost i opravdanost oblika kontinuirane edukacije koja se prijavljuje.

U želji da dalje razvijamo područje kontinuirane edukacije, a sve u cilju unapređenja rada i poboljšanju kvaliteta stručnog usavršavanja članova našeg Društva, srdačno Vas pozdravljam i pozivam na dalju saradnju.

Prof. dr Edita Stokić